Sisältöjulkaisija

null Fimean asiantuntijoita on nimitetty vastuutehtäviin eurooppalaisissa lääkevalvonnan viranomaisverkostoissa

Fimean asiantuntijoita on nimitetty vastuutehtäviin eurooppalaisissa lääkevalvonnan viranomaisverkostoissa

24.11.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean erikoistutkija Jaana Vesterinen (FT, dos) nimitettiin 22.11.2016 Euroopan farmakopeakomission 156. kokouksessa puheenjohtajaksi MAB (Monoclonal antibodies) -työryhmään. Vesterisen toimikausi on kolmevuotinen.  

MAB-työryhmä laatii standardeja terapeuttisille vasta-aineille ja niiden tutkimuksessa käytettäville menetelmille. Ryhmä toimii Euroopan farmakopeakomission ja Euroopan neuvoston lääkkeiden laatuasioista vastaavan yksikön (European Directorate for the Quality of Medicines, EDQM) alaisuudessa.

Terapeuttiset vasta-aineet muodostavat yhden yleisimmin käytetyistä biologisista lääkeryhmistä ja kuuluvat Fimean strategisiin painopistealueisiin.  

Lisätietoja:  

EDQM

EDQM, Groups of Experts and Working Parties

Lääketaloustieteilijä Tuomas Oravilahti (FM, prov.) on nimitetty eurooppalaisen terveydenhuollon menetelmien arviointiverkoston (EUnetHTA) johtoryhmään 20.10.2016 alkaen yhtenä viidestä erikseen valitusta jäsenestä. Oravilahti on ensimmäinen fimealainen EUnetHTA:n johtoryhmässä. Oravilahden toimikausi on kaksivuotinen.

EUnetHTA Joint Action on Euroopan komission rahoittama arviointiviranomaisten verkosto, johon osallistuu yli 70 eri viranomaistahoa Euroopassa. Verkoston tavoitteena on eurooppalaisten HTA-organisaatioiden yhteistyön lisääminen. EUnetHTA -verkosto tekee yhteistyötä myös Euroopan lääkeviraston (EMA) kanssa.

Lisätietoja:

EUnetHTA:n verkkosivut