Sisältöjulkaisija

null Fimean asiantuntijalle vastuutehtävä eurooppalaisessa lääkevalvontaverkostossa

Fimean asiantuntijalle vastuutehtävä eurooppalaisessa lääkevalvontaverkostossa

14.12.2017

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean myyntilupakoordinaattori Paula Kajaste (FM, farmaseutti) nimitettiin 7.joulukuuta alkaen Euroopan lääkevirastojen yhteisen verkoston HMA (Heads of Medicines Agencies) eläinlääkevalmisteiden koordinaatioryhmän (Coordination group for Mutual recognition and Decentralised procedures, veterinary, CMDv) varapuheenjohtajaksi. Kajasteen toimikausi on kaksivuotinen.

CMDv koordinoi ja edistää eläinlääkkeiden tunnustamis- ja hajautetun menettelyn myyntilupamenettelyjä sekä keskustelee jäsenvaltioiden välisistä erimielisyyksistä näiden prosessien aikana ja laatii prosesseihin liittyviä ohjeistoja.

CMDv toimii läheisessä yhteistyössä EMAn eläinlääkekomitean (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, CVMP) sekä ihmislääkkeiden koordinaatioryhmän (CMDh) kanssa.

Lue lisää:

The role of CMDv

Lisätietoja antaa

  • Paula Kajaste, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3395
  • Sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi