Sisältöjulkaisija

null Fimean arviointikooste valmistunut: Essitalopraami ja sitalopraami masennuksen hoidossa

Fimean arviointikooste valmistunut: Essitalopraami ja sitalopraami masennuksen hoidossa

21.11.2013

Fimean arviointikooste valmistunut: Essitalopraami ja sitalopraami masennuksen hoidossa

Fimea on julkaissut arviointikoosteen, jossa vertaillaan kahta yleisesti masennuksen hoidossa käytettyä lääkettä, essitalopraamia ja sitalopraamia. Kooste on saatavilla Fimean verkkosivuilla. Arviointikooste perustuu kahteen Cochrane-katsaukseen. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty rekisteritietoa sekä muuta kirjallisuutta.

Arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkimusnäyttö antaa seuraavia viitteitä:

  • Varhaisessa hoitovasteessa (alle 4 viikkoa) hoitojen eroista ei ole selkeää näyttöä.
  • Essitalopraamilla hoitovaste saavutetaan 6–12 viikon hoidossa useammin kuin sitalopraamilla.
  • Pidempikestoisessa käytössä hoidoilla ei ole eroa, tosin tutkimusnäyttö on vähäistä.
  • Essitalopraamilla ja sitalopraamilla ei näyttäisi olevan eroa haitoissa tai hoidon keskeytymisessä.
  • Merkittävä osa potilaista ei hyödy kummastakaan hoidosta.

Kokonaisuudessaan näyttö essitalopraamin ja sitalopraamin terveysvaikutusten eroista on vähäistä, kun otetaan huomioon sairauden yleisyys. Lisäksi näyttö on erittäin niukkaa iäkkäillä potilailla, joilla masennuslääkkeiden käyttö on myös yleistä.

Vuonna 2012 essitalopraamista sai korvauksia noin 93 000 ja sitalopraamista noin 99 000 potilasta. Avohoidossa lääkekustannukset essitalopraamista olivat noin 11 miljoonaa euroa ja sitalopraamista noin 3 miljoonaa euroa. Potilaat maksoivat itse keskimäärin yli puolet lääkekustannuksista kummassakin hoidossa. Arvioinnin perusteella jää epäselväksi, missä määrin essitalopraamin aiheuttamille lisäkustannuksille sitalopraamiin verrattuna saadaan vastinetta väestön parantuneen terveydentilan muodossa.

Kommentoi arviointikoostetta

Kommentteja arviointikoosteesta voi lähettää vapaamuotoisesti osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Annetut kommentit ja kommentoijan tiedot (pois lukien potilaan yksilöinnin mahdollistavat tiedot) ovat julkisia ja ne voidaan julkaista.

Lue lisää:

Hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnit

Lisätietoja:

Helena Kastarinen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3515

Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.