Sisältöjulkaisija

null Fimean arviointikooste valmistunut: Edenneen munuaissyövän ensilinjan lääkehoidot

Fimean arviointikooste valmistunut: Edenneen munuaissyövän ensilinjan lääkehoidot

14.5.2013

Fimean arviointikooste valmistunut: Edenneen munuaissyövän ensilinjan lääkehoidot

Arviointikooste edenneen munuaissyövän ensilinjan lääkehoidoista on valmistunut ja saatavilla Fimean verkkosivuilla. Kyseessä on toinen Fimean arviointikoosteiden tuottamiseen liittyvä pilotti.

Arviointikooste perustuu raportteihin, joita englantilainen arviointiviranomainen (NICE) on hyödyntänyt kannanotoissaan, kahteen Cochrane-katsaukseen sekä yhteiseurooppalaisen arviointiverkoston (EUnetHTA) tuottamaan raporttiin. Lisäksi arvioinnissa on esitetty Kelan rekisteritietoja avohuollon osalta sekä hyödynnetty muuta kirjallisuutta.

Arvioinnin keskeiset tulokset

Edennyt munuaissyöpä on vakava sairaus, jossa viiden vuoden elinajan ennusteen on arvioitu olevan 0–32 %. Eurooppalaisen hoitosuosituksen mukaan edenneen munuaissyövän ensilinjan hoitona voidaan hyvän tai kohtalaisen ennusteen kirkassolusyöpäpotilaalle käyttää sunitinibia, bevasitsumabin ja interferonialfan (IFNα) yhdistelmää tai patsopanibia. Vaihtoehtoisia hoitoja tälle potilasryhmälle ovat myös sorafenibi ja interleukiini 2 (IL-2). Huonon ennusteen potilaille suositellaan temsirolimuusia tai vaihtoehtoisesti sunitinibia tai tukihoitoa.

Tällä hetkellä saatavilla oleva tutkimusnäyttö ei mahdollista yksiselitteistä hoitojen välistä vertailua, koska hoitosuositusten mukaisia ensilinjan hoitovaihtoehtoja ei ole toistaiseksi vertailtu keskenään hoitokokeissa. Lisäksi tutkimusnäyttö on kokonaisuudessaan melko vähäistä.

Saatavilla olevien tulosten mukaan sunitinibihoidolla sekä huonon ennusteen potilailla temsirolimuusihoidolla näyttäisi olevan IFNα:an verrattuna suotuisia vaikutuksia sekä kokonaiselinaikaan että elinaikaan ennen taudin etenemistä. Myös bevasitsumabin ja IFNα:n yhdistelmähoito pidentää elinaikaa ennen taudin etenemistä pelkkään IFNα-hoitoon verrattuna, ja lisäksi on viitteitä hoidon suotuisista vaikutuksista kokonaiselinaikaan. Tutkimusnäytön perusteella patsopanibi pidentää selkeästi elinaikaa ennen taudin etenemistä lumehoitoon verrattuna. Patsopanibihoidon vaikutus kokonaiselinaikaan ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti tulkittavissa. Sorafenibin ja IL-2:n vaikutuksista ensilinjan hoidossa ei ole selkeää näyttöä. Kaikkiin hoitoihin liittyy merkittäviä haittoja. Vertailevan vaikutusnäytön puuttuessa hoitovaihtoehtoja on verrattu epäsuorasti, mutta näiden vertailujen hyöty on hoitopäätöksen tekijän kannalta vähäinen ja rajallinen.

Kaikki ensilinjan hoitovaihtoehdot ovat huomattavan kalliita. Potilaskohtaiset lääkekustannukset ovat noin 40 000–80 000 euroa vuodessa. Ulkomaisten arviointien perusteella hoitojen kustannusvaikuttavuudesta on erittäin vaikea tehdä luotettavia johtopäätöksiä kliiniseen vaikuttavuusnäyttöön liittyvien rajoitteiden vuoksi.

Kehitysehdotuksia tai kommentteja arviointikoosteesta voi lähettää vapaamuotoisesti osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Käsittelyn nopeuttamiseksi viestin otsikkorivillä pyydetään mainitsemaan diaarinumero 5511/60.02.01/2012. Annetut kommentit ja kommentoijan tiedot (pois lukien potilaan yksilöinnin mahdollistavat tiedot) ovat julkisia ja ne voidaan julkaista.

Lue lisää:

Hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnit

Lisätietoja:

Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516

Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3521

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.