Sisältöjulkaisija

null Fimea uusien huumaavien aineiden arviointivastuuseen 1.6.2011

Fimea uusien huumaavien aineiden arviointivastuuseen 1.6.2011

28.4.2011

Fimea uusien huumaavien aineiden arviointivastuuseen 1.6.2011

Terveydelle vaarallisten kemiallisten aineiden eli niin sanottujen muuntohuumeiden luokittelu kansallisesti huumausaineiksi mahdollistuu 1. kesäkuuta 2011 voimaan tulevan huumausainelakimuutoksen myötä.

Jatkossa EU:n uusien aineiden varoitusjärjestelmään ilmoitettu aine voidaan terveysvaarojen arvioinnin jälkeen määritellä kansallisesti huumausaineeksi, jolloin valtioneuvosto voi kieltää aineiden valmistuksen, kaupan, hallussapidon, käytön ja maahantuonnin nykyistä nopeammin. Lakimuutos mahdollistaa tarvittaessa myös huumausaineeksi katsottavien lääkeaineiden kansallisen huumausaineeksi luokittelun.

Huumausainevalvonnan vastuuviranomaisena Fimealla on velvollisuus koota viranomais- ja asiantuntijayhteistyössä laadittu arvion aineen huumaavista ominaisuuksista ja vaarallisuudesta sekä siitä, esiintyykö ainetta jo tai voiko sitä esiintyä maassa. Tämän jälkeen Fimea toimittaa arvion ja sen pohjalta tehdyn toimenpide-ehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle, joka näin saa tiedot valtioneuvoston asetuksen mahdollista valmistelua eli huumausaineeksi luokittelua varten.

Nykyisen lainsäädännön mukaan luokittelu huumausaineeksi tapahtuu kansainvälisenä yhteistyönä joko YK:ssa tai EU:ssa. Kansainväliseen päätöksentekoon kuluva pitkä aika aiheuttaa kuitenkin merkittäviä terveydellisiä riskejä ja valvonnan ongelmia, joihin uusi lainsäädäntö tuo nyt helpotusta.

Lue lisää:

Huumausainelain muuttaminen (STM)

Laki huumausainelain muuttamisesta 322/2011 (FINLEX)

Tiedote (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

Lisätietoja:

Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. (09) 4733 4476

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.