Sisältöjulkaisija

null Fimea tutkii biologisten lääkkeiden käyttöä ja vaikutuksia etäpesäkkeisen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa

Fimea tutkii biologisten lääkkeiden käyttöä ja vaikutuksia etäpesäkkeisen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa

4.3.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tutkii biologisten lääkkeiden käyttöä ja vaikutuksia etäpesäkkeisen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa yhdessä Kuopion yliopistollisen sairaalan Syöpäkeskuksen kanssa.

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on selvittää biologisten lääkkeiden, erityisesti bevasitsumabin, panitumumabin ja setuksimabin, käyttöä ja vaikutuksia kliinisiin tapahtumiin, toimintakykyyn ja kustannuksiin toisiinsa ja solunsalpaajahoitoon verrattuna. Aineistona on Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2006–2013 etäpesäkkeiseen paksu- ja peräsuolisyöpään hoitoa saaneet potilaat.

Tuloksia julkaistaan bevasitsumabin hoidollista ja taloudellista arvoa etäpesäkkeisen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa koskevassa arviointiraportissa sekä erillisessä loppuraportissa vuosien 2014-2015 aikana.

Lue lisää:

Fimea arvioi bevasitsumabin hoidollista ja taloudellista arvoa etäpesäkkeisen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa (Fimean verkkouutinen 19.11.2013)

Arviointisuunnitelma: Metastasoituneen paksu- ja peräsuolisyövän hoito: bevasitsumabin ja sen hoitovaihtoehtojen vertailu

Lisätietoja:

Jaana Kuoppala, tutkijalääkäri, p. 029 522 3522

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi