Sisältöjulkaisija

null Fimea toteuttaa tutkimuksen suomalaisten käsityksistä lääkkeistä ja lääkehoidoista

Fimea toteuttaa tutkimuksen suomalaisten käsityksistä lääkkeistä ja lääkehoidoista

19.9.2017

Fimea toteuttaa kyselytutkimuksen, jossa kartoitetaan suomalaisten mielipiteitä lääkkeistä ja niiden käytöstä. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa, mitä mieltä kansalaiset ovat lääkkeiden hinnoista ja lääkekorvauksista ja saavatko kansalaiset tänä päivänä riittävästi tietoa lääkkeistä.

Tutkimusaineiston keräämisen toteuttaa Taloustutkimus Oy. Aineisto kerätään postikyselyn ja internetpaneelin avulla. Tutkimukseen valitaan satunnaisesti yhteensä 8000 suomalaista. Tutkimus toteutetaan syys–lokakuun aikana.

Tutkimus toistetaan joka toinen vuosi

Ensimmäinen Lääkebarometri-väestökysely toteutettiin vuonna 2015. Jatkossa lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvä kyselytutkimus on tarkoitus toteuttaa joka toinen vuosi. Kansalaisille suunnatun väestökyselyn tulokset täydentävät rekistereistä saatavaa tietoa väestön lääkkeiden käytöstä. Tietoja voidaan hyödyntää lääkehuollon kehittämisessä ja järkevän lääkehoidon edistämisessä.

Lue lisää:

Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen – väestön näkökulma.
Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2016

Verkkouutinen Lääkebarometrin 2015 tuloksista:
Kansalaiset haluavat ottaa vastuuta omasta terveydestään