Sisältöjulkaisija

null Fimea toivoo periaatteellisia päätöksiä lääkkeiden velvoite- ja varautumisjärjestelmien kehittämistyön pohjaksi

Fimea toivoo periaatteellisia päätöksiä lääkkeiden velvoite- ja varautumisjärjestelmien kehittämistyön pohjaksi

15.1.2013

Fimea toivoo periaatteellisia päätöksiä lääkkeiden velvoite- ja varautumisjärjestelmien kehittämistyön pohjaksi

Lääkkeiden velvoitevarastointi- ja varmuusvarastointijärjestelmillä varmistetaan lääkkeiden saatavuus ja lääkehuollon jatkuvuus sekä kriisi- että normaaliaikojen poikkeustilanteissa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus toimitti vuoden 2012 lopussa sosiaali- ja terveysministeriölle esiselvityksen lääkkeiden velvoite- ja varmuusvarastointijärjestelmän nykytilasta ja mahdollisista muutostarpeista.

Esiselvitystä varten Fimea keräsi verkkokyselyllä varastointivelvollisten ja sidosryhmien näkemyksiä järjestelmien kehittämistarpeista. Selvitystä laadittaessa otettiin lisäksi huomioon valvonta- ja lupamenettelyjen kautta kertyneitä kokemuksia nykyisen velvoitevarastointijärjestelmän toimivuudesta.

Ministeriöön toimitettu esiselvitys sisältää ehdotuksia nykyisen järjestelmän toimivuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Fimean näkemyksen mukaan ennen varsinaisen kehitystyön käynnistämistä tarvitaan kuitenkin periaatteelliset linjaukset mm. varautumisen perusteista, tavoitetasoista, kohderyhmistä sekä varautumisen eri muodoista. Fimea katsoo, että lääkehuollon varautumista koskevan lainsäädännön kehittäminen olisi hyvä tehdä lyhyen ja pidemmän tähtäimen osaprojekteina yhteistyössä varastointivelvollisten ja sidosryhmien kanssa.

Lue lisää:

Fimean esiselvitys velvoite- ja varmuusvarastoinnista 19.12.2012 (pdf)

Saatekirje 19.12.2012 (pdf)

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan toimijoiden valvonta, puh. 029 522 3200

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, Lupa- ja tarkastusyksikkö, puh. 029 522 3220

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.