Sisältöjulkaisija

null Fimea täsmentää julkisuudessa esitettyjä tietoja

Fimea täsmentää julkisuudessa esitettyjä tietoja

10.3.2017

Julkisuudessa on esitetty erilaisia näkemyksiä Fimean roolista lääkeinnovaatioiden kehittäjänä sekä vaihtelevia lukuja Fimean henkilöstön vaihtuvuudesta.

Fimean tehtävänä on valvoa lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Keskushallinnon viranomaisena Fimea ei voi olla osallisena yksittäisten yritysten lääkekehityksessä. Sen sijaan Fimea antaa asiantuntija-apua lääkekehityksen varhaisvaiheessa (ns. lääkeneuvolatoiminta) sekä myöhemmissä vaiheissa antamalla tieteellistä neuvontaa. Fimea kohtelee kaikkia toimijoita tasapuolisesti.

Henkilöstön vaihtuvuus

Alueellistamispäätöstä seuranneita vuosia lukuunottamatta henkilöstön vaihtuvuus on pääasiassa liikkunut viiden ja kymmenen prosentin välillä. Alueellistamisen jälkeisinä vuosina Fimeasta irtisanoutui noin 70 henkilöä.

Lääkelaitoksen vaihtuvuustiedot ajalta 2002 – 2008.

  Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus, %
2002 5,1
2003 5,1
2004 6,9
2005 5,6
2006 9,2
2007 8,8
2008 9,6

 

Fimean vaihtuvuustiedot ajalta 2009 - 2016.

  Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus, %
2009 17,4
2010 10,8
2011 5,8
2012 5,5
2013 2,5
2014 1,7
2015 4,4
2016 6,7

 

Fimean toimintakertomuksissa on kuvattu alueellistamisen vaikutuksia Fimean toimintaan. Lääkelaitoksen ja Fimean toimintakertomukset vuodesta 2001 alkaen on julkaistu Fimean verkkosivuilla. 

Toimintakertomukset

Lisätietoja antaa

  • Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 02952 23100