Sisältöjulkaisija

null Fimea selvitti PD-1- ja PD-L1-vasta-aineiden uusia käyttöaiheita ja kustannuksia

Fimea selvitti PD-1- ja PD-L1-vasta-aineiden uusia käyttöaiheita ja kustannuksia

16.3.2016

PD-1- ja PD-L1-vasta-aineet ovat laajenevan käytön ja korkeiden kustannusten vuoksi merkittävä uusi lääkeryhmä, jonka käyttöönottoa on tarpeen suunnitella ja budjettivaikutuksia ennakoida.

Fimean arvion mukaan PD-1- tai PD-L1-vasta-ainehoitojen piiriin voi tulla Suomessa lähivuosina noin 700–1 500 syöpää sairastavaa potilasta vuosittain. Tällöin näiden hoitojen vuotuiset lääkekustannukset voivat olla noin 24–78 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi jopa yli 10 prosentin kasvua sairaalalääkkeiden nykyiseen tukkumyynnin arvoon. Arvioon lääkekustannuksista vaikuttavat erityisesti potilasmäärä ja hoidon keskimääräinen kesto.

PD-1- ja PD-L1-vasta-aineet ovat uusia lääkeaineita, joiden käyttöä tutkitaan monien eri syöpien hoidossa. Koska markkinoille on tulossa uusia tähän ryhmään kuuluvia lääkeaineita ja hoidon käyttöaiheet ovat laajentumassa, näillä lääkkeillä hoidettavien potilaiden määrä todennäköisesti kasvaa oleellisesti lähivuosina. Lisäksi PD-1- ja PD-L1-vasta-aineet ovat kalliita, joten on entistä tärkeämpää ennakoida näiden lääkkeiden käyttöönottoa ja käytöstä aiheutuvia kustannuksia.

Ensimmäiset PD-1-vasta-aineet nivolumabi ja pembrolitsumabi saivat Euroopassa myyntiluvan vuonna 2015. Lisäksi vaiheen III tutkimuksiin on edennyt kolme PD-L1-vasta-aineiden ryhmään kuuluvaa lääkeainetta (atetsolitsumabi, avelumabi ja durvalumbi), jotka mahdollisesti ovat tulossa markkinoille lähivuosina. Meneillään olevista vaiheen III tutkimuksista tunnistettiin yli kymmenen erilaista syöpätyyppiä, joiden hoidossa PD-1- ja PD-L1-vasta-aineiden käyttöä tutkitaan.

Kommentointi

Selvitysraporttiin liittyviä kommentteja voi lähettää Fimean kirjaamoon (kirjaamo@fimea.fi) 15.4.2016 saakka. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Selvitysraportti (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.