Takaisin edelliselle sivulle

Fimea selvitti apteekkien kannattavuutta – maan kattavien apteekkipalveluiden saatavuus ei tältä osin uhattuna

Fimea selvitti apteekkien kannattavuutta – maan kattavien apteekkipalveluiden saatavuus ei tältä osin uhattuna

12.10.2011

Viitehintajärjestelmän käyttöönotto ja lääkevaihdon vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden keskinäinen hintakilpailu ovat viime vuosina laskeneet lääkkeiden hintoja. Tämä on samalla pienentänyt apteekkien lääkkeiden toimittamisesta saamaa euromääräistä katetta, mikä on herättänyt keskustelua apteekkipalveluiden saatavuuden vaarantumisesta erityisesti syrjäseuduilla.

Fimean selvityksen mukaan apteekkitoiminta on edelleen pääsääntöisesti liiketaloudellisesti kannattavaa. Kannattavuuden heikentymisestä huolimatta ei voida osoittaa koko maan kattavien apteekkipalveluiden saatavuuden heikentymistä viitehintajärjestelmän aikaansaaman hintakilpailun vuoksi.

Fimea on selvittänyt apteekkien taloudellisen tilan kehittymistä vuosina 2008–2010. Nyt julkaistussa selvityksessä kuvataan apteekkien yleistä kannattavuutta ja sen kehittymistä sekä eritellään heikosti kannattavien apteekkien ominaispiirteitä.

Muutokset apteekkien taloudellisessa tilanteessa ovat herättäneet runsaasti keskustelua, sillä reseptilääkkeiden hintojen lasku ei ole kohdistunut tasaisesti kaikkiin apteekkeihin. Erityisesti syrjäseutujen apteekkien on arveltu olevan vaarassa lääkkeiden hintojen laskiessa. Kovan hintakilpailun on arveltu näin vaarantavan maan kattavan apteekkipalveluiden saatavuuden. Kuitenkin apteekkien taloudellisesta tilanteesta on ollut saatavilla hyvin vähän kattavaa näyttöön perustuvaa tietoa.

Reseptilääkkeiden hintojen laskua kompensoidaan muulla myynnillä

Apteekkien tilinpäätösanalyysin perusteella apteekit ovat lisänneet yleisten kauppatavaroiden myyntiä kompensoidakseen viitehintajärjestelmän aiheuttamaa euromääräisen lääkemyynnin laskua. Apteekkien liikevaihdon lasku ja toiminnan kulujen kasvu suhteessa liikevaihtoon on pienentänyt apteekkien keskimääräistä liikevoittoa. Noin 14 prosentilla apteekeista oli tiloissaan muuta liiketoimintaa harjoittava yhtiö vuonna 2010.

Heikosti kannattavia apteekkeja vähän

Kolmella prosentilla apteekeista vaikuttaisi olevan pidemmän aikavälin kannattavuusongelmia. Suurella osalla heikosti kannattavista apteekeista oli keskimääräistä suuremmat toimitila-, palkka- ja muut liiketoiminnan kulut kuin vastaavan kokoisilla apteekeilla yleensä.

Apteekkitoiminta on edelleen pääsääntöisesti liiketaloudellisesti kannattavaa. Kannattavuuden heikentymisestä huolimatta ei voida osoittaa koko maan kattavien apteekkipalveluiden saatavuuden heikentymistä viitehintajärjestelmän aikaansaaman hintakilpailun vuoksi, Lisäksi heikosti kannattavaksi luokiteltuja apteekkeja on ollut jo ennen viitehintajärjestelmän käyttöönottoa ja ne sijaitsevat enimmäkseen kaupunkien keskustoissa sekä niiden lähellä on vähintään yksi toinen apteekki.

Kommentoi selvitystä

Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa riippumatonta tietoa apteekkitaloudesta apteekkareille, apteekkien työntekijöille ja eri viranomaisille sekä muille sidosryhmille Fimean perustehtävien mukaisesti.

Selvityksen tuloksia, käytettyjä menetelmä ja tuotetun tiedon hyödyntämiseen liittyviä asioita voi kommentoida Fimean verkkosivuilla 30.11.2011 mennessä. Tämän perusteella kehitetään apteekkitalouden seurantaan liittyviä mekanismeja ja varmistetaan, että tuotettu tieto vastaa mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita.

Lue lisää:

Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2010 (pdf)

Kommentoi selvitystä

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. (09) 4733 4552, 050 447 2877

Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4542, 050 514 3292

Apteekkivalvontaan liittyvät asiat:

Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja,

p. (09) 4733 4210, 050 511 1756

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu