Sisältöjulkaisija

null Fimea selvittää lääkkeiden annosjakelun nykytilaa ja kehittämistarpeita

Fimea selvittää lääkkeiden annosjakelun nykytilaa ja kehittämistarpeita

24.8.2021

Fimea on käynnistänyt lääkkeiden annosjakelua koskevan selvitystyön. Selvityksen tarkoituksena on muodostaa ajantasainen kokonaiskuva lääkkeiden annosjakelutoiminnasta sekä kuvata annosjakelutoiminnan kehittämistarpeita Suomessa. Selvityksen aikana tarkastellaan myös Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat -julkaisun päivitystarpeita.

Sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia kerätään mahdollisimman laajasti. Selvitystyön kohderyhminä ovat apteekit, hoivayksiköt, annosjakeluyksiköt, lääketukkuliikkeet ja viranomaiset. Apteekeille suunnattu kysely on parhaillaan menossa ja elokuun aikana käynnistetään myös hoivayksiköiden kysely. Nykytilaa ja kehittämistarpeita selvitetään kyselyiden lisäksi ryhmä- ja yksilöhaastattelujen sekä mahdollisten työpajojen avulla syksyn 2021 aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:1. Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat
 

Lisätietoja antaa

  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, 029 522 3520
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi