Sisältöjulkaisija

null Fimea selvittää lääkealan toimijoiden näkemyksiä biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta

Fimea selvittää lääkealan toimijoiden näkemyksiä biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta

11.4.2018

Fimea selvittää lääkealan toimijoiden näkemyksiä biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta.  Käynnistettävän selvityksen tavoitteena on saada laaja lääkealan näkemys biologisten lääkkeiden mahdolliseen lääkevaihtoon liittyvistä seikoista, erityisesti lääkitysturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Fimean lakisääteisiin tehtäviin kuuluu laatia ja ylläpitää luetteloa keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista, joiden vaikuttava aine ja määrä ovat samat ja jotka ovat keskenään biologisesti samanarvoisia. Luettelo on perusta apteekeissa toteutuvalle lääkevaihdolle.

Suomessa ja valtaosassa EU-maista biosimilaarit ja niiden biologiset alkuperäislääkkeet eivät toistaiseksi kuulu apteekeissa toteutuvan lääkevaihdon piiriin. Kansainvälinen kiinnostus biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa kohtaan on kuitenkin herännyt, mutta keinot lääkevaihdon turvalliseksi toteuttamiseksi ovat vielä kartoittamatta.

Biologisiin lääkkeisiin liittyy suuria ja yhä kasvavia kustannuksia. Biosimilaarien kauppaantulo ja käyttöönotto käynnistää biologisten valmisteiden välisen hintakilpailun, tasapainottaa kustannuskasvua ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta ilman että lääkehoitojen vaikuttavuus kärsii.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa on pohdittu keinoja avohoidossa käytettävien, edullisempien biologisten lääkkeiden määräämisen tukemiseen. Lisäksi on toteutettu sekä informaatio- että säädösohjausta. Kokemusten mukaan biosimilaarien käyttöönotto avohoidossa on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Lisäksi biosimilaareja tuodaan Suomessa kauppaan hitaasti verrattuna muihin pohjoismaihin.

Selvityksessä haastatellaan lääkealan toimijoita sekä tutustutaan muissa Euroopan maissa toteutettuihin toimintamalleihin. Toimijoiden haastattelut on tarkoitus toteuttaa syksyllä.

Lue lisää:

Biosimilaarit

Fimean kanta biosimilaarien vaihtokelpoisuuteen

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman julkaisut ja raportit

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman työryhmäraportti: Rationaalisen lääkkeen määrääminen, toimittaminen ja käyttö nykyisissä ja tulevissa SOTE-rakenteissa

Lisätietoja antaa

  • Päivi Ruokoniemi, ylilääkäri, p. 029 522 3442
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi