Sisältöjulkaisija

null Fimea selvittää apteekkipalveluiden lisäämistarpeita

Fimea selvittää apteekkipalveluiden lisäämistarpeita

26.2.2016

Lääkelain mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten, että väestö saa lääkkeitä ilman vaikeuksia. Julkisuudessa on käyty viime aikoina keskustelua Suomen apteekkijärjestelmästä ja siihen liittyvistä muutostarpeista. Pohdintaa on käyty myös siitä, pitäisikö apteekkeja olla huomattavasti nykyistä enemmän.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on käynnistämässä erillisen selvityksen apteekkipalvelujen alueellisesta toimivuudesta kartoittaakseen uusien apteekkien perustamistarpeita. Selvitystyön yhteydessä tarkastellaan myös apteekkien sijaintialueiden tarkoituksenmukaisuutta ja ajantasaisuutta. Avainasemassa selvitystyössä ovat kunnat, joilta Fimea pyytää apteekkipalvelujen toimivuuden arviointia. Selvitys koskee ensi vaiheessa kuntia, joissa apteekkitiheys on koko maan keskiarvoa pienempi tai kunta-tai terveyspalvelurakenteissa on tapahtumassa muutoksia.

Uuden apteekin perustamisesta päättää Fimea. Nykyisen lainsäädännön mukaan Fimea voi perustaa uuden apteekin aina, jos lääkkeiden saatavuus sitä edellyttää. Lääkkeiden saatavuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen väestömäärä, alueella jo olevat apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuollon palvelujen sijoittuminen.

Kunta voi tehdä Fimealle esityksen apteekin, sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen perustamiseksi. Kunnan tehtävänä on myös Fimean pyynnöstä arvioida alueen apteekkipalveluiden toimivuutta, sijoittumista ja riittävyyttä.

Käydystä keskustelusta huolimatta Fimealle tulee vain vähän aloitteita apteekkipalvelujen lisäämiseksi tai apteekkien lukumäärää, sijaintia tai aukioloaikoja koskevia yhteydenottoja. Tällaiset yhteydenotot käynnistävät mahdollisesti tarvittavien valvontatoimien lisäksi myös selvitykset apteekkipalvelujen alueellisesta riittävyydestä.

Suomessa on tällä hetkellä 816 apteekkitoimipistettä, joista 612 apteekkia ja 204 sivuapteekkia. Näiden lisäksi apteekkien alaisuudessa toimii 93 palvelupistettä ja 10 lääkekaappia. Keskimääräinen apteekkitiheys koko maassa on noin 6700 asukasta/apteekkitoimipiste. Apteekkitiheydessä on kuitenkin alueellista vaihtelua.  

Lisätietoja antaa

  • Eija Pelkonen, johtaja, lääkealan toimijoiden valvonta, p. 029 522 3200
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi