Sisältöjulkaisija

null Fimea saavutti vuoden 2018 tulostavoitteensa

Fimea saavutti vuoden 2018 tulostavoitteensa

1.7.2019

Lääketurvallisuuden taso on hyvä ja Fimea on lisännyt kansainvälistä vaikuttavuuttaan erinomaisesti, todetaan sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotossa. Fimea saavutti vuoden 2018 tulostavoitteet tavoitteen mukaisesti ja sai arvosanan 4 asteikolla 1-5.

Fimea on osallistunut säädösmuutosten suunnitteluun ja toimeenpanoon erittäin aktiivisesti. Lääkejakelu on toiminut moitteettomasti ja lääkkeiden saatavuus on ollut hyvä koko Suomen alueella. Lisäksi Fimea on saavuttanut erittäin hyvin tavoitteen hankintatoimen organisoinnissa. 

Kannanotossa todetaan myös, että Fimea on onnistunut lääkeneuvolatoiminnan kehittämisessä, rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman ja mittareiden valmistelussa sekä toiminnan tuottavuuden ja taloudellisen seurannan ja ennakoinnin parantamisessa.

Britannian EU-erosta Euroopan lääkevalvontaan aiheutuneiden muutosten johdosta Fimea on saanut aiempaa enemmän raportointi- ja valvontatehtäviä EMA:n koordinoimissa keskitetyissä prosesseissa.

Poikkeuksellisen laaja valsartaania sisältävien valmisteiden laatuongelma on työllistänyt Fimeaa kesästä 2018 lähtien. Fimea on osallistunut selvitystyöhön ahkerasti, ja työ jatkuu edelleen.

Toimenpide-ehdotuksina kannanotossa mainitaan mm. osaamisen ylläpito ja kehittäminen sekä aktiivinen osallistuminen lääketietovarannon kehittämiseen sekä muutoshankkeeseen, jossa terveysteknologiaan liittyviä tehtäviä siirretään Valvirasta Fimeaan 1.1.2020 mennessä.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto

Lisätietoja antaa

  • Eija Pelkonen, ylijohtaja, p. 029 522 3100
  • Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 029 522 3630
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi