Sisältöjulkaisija

null Fimea saavutti vuoden 2016 tulostavoitteensa

Fimea saavutti vuoden 2016 tulostavoitteensa

15.6.2017

Lääketurvallisuuden taso on hyvä ja Fimea on lisännyt kansainvälistä vaikuttavuuttaan erinomaisesti, todetaan sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotossa. Fimea saavutti vuoden 2016 tulostavoitteet hyvin ja sai arvosanan 4+ asteikolla 1–5.

Fimea on osallistunut säädösmuutosten suunnitteluun ja toimeenpanoon erittäin aktiivisesti. Myös viraston tuottavuus ja taloudellisuus on ollut kiitettävää.

Kannanotossa todetaan myös, että vuonna 2016 rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa, lääkeneuvolatoimintaa, iäkkäiden lääkehoitoa ja turvallista lääkehoitoa koskevat tavoitteet on saavutettu hyvin. Henkilöstön työtyytyväisyys on hyvä ja keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on hallinnonalan korkein.

Toimenpide-ehdotuksina STM mainitsee mm. lupa- ja valvontaprosessien digitalisoinnin jatkamisen sekä osaamisen ylläpidon ja kehittämisen. Valviran, AVIen, THL:n ja Fimean yhteistyötä sote- ja apteekkivalvonnan tehtävissä on ministeriön mielestä edelleen tiivistettävä.

Lue lisää:

STM:n tilinpäätöskannanotto (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 029 522 3100
  • Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 029 522 3630
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi