Sisältöjulkaisija

null Fimea pyytää sidosryhmiensä kommentteja kansallisen itsehoitolääkeohjelman luonnokseen

Fimea pyytää sidosryhmiensä kommentteja kansallisen itsehoitolääkeohjelman luonnokseen

9.7.2014

Fimea on valmistellut kansallista itsehoitolääkeohjelmaa. Ohjelmassa kuvataan suomalaisen itsehoitolääkinnän tavoitteita ja edellytyksiä sekä avataan itsehoitolääkevalikoimaan vaikuttavia tekijöitä. Sidosryhmillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään aiheesta valmistelun edetessä. Ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2014 aikana.

Kansallisen itsehoitolääkeohjelman tausta, rakenne ja keskeinen sisältö on luonnosteltu, mutta kommenteille tuotava versio on keskeneräinen. Osa sisällöstä kaipaa täydennystä, kuten kappale 8. Luonnoksesta puuttuu eräitä liitteitä ja taulukoita, joihin kuitenkin viitataan. Valmistuessaan kansallinen itsehoitolääkeohjelma tulee sisältämään myös nämä puuttuvat tiedot. Luonnosversiosta ilmenee kuitenkin ohjelman kokonaissisältö ja Fimean linjauksia itsehoitolääkinnästä.

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma on luonteeltaan periaatteellinen. Se ei luettele yksittäisiä vaikuttavia aineita tai terapia-alueita, joita jatkossa voitaisiin tuoda itsehoitolääkinnän puolelle. Ohjelma kuvailee itsehoitolääkevalikoimaa ohjaavia tekijöitä ja tukee lääketeollisuuden toimijoita itsehoitolääkkeiden myyntilupaprosessissa.

Ohjelma tarkastelee pelkästään itsehoitoluokittelun kautta syntyvää lääkkeen saatavuusmuutosta eikä puutu reseptilääkkeen määräämis- ja toimittamissäädöksiin.

Kirjalliset kommentit tulee lähettää Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. 31.8.2014 mennessä. Diaarinumero (000171/00.04.05/2014) on mainittava.

Lue lisää:

Luonnos kansallisesta itsehoitolääkeohjelmasta (pdf)

Lisätietoa:

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.