Sisältöjulkaisija

null Fimea pyytää kommentteja lääkeinformaatioverkoston kolmannen kauden työryhmien kokoonpanoista

Fimea pyytää kommentteja lääkeinformaatioverkoston kolmannen kauden työryhmien kokoonpanoista

29.9.2017

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa vuosille 2012–2020 laadittua lääkeinformaatiostrategiaa. Verkoston toinen kolmivuotiskausi päättyy vuoden 2017 loppuun. Kolmas ja viimeinen nykyisenlainen kausi alkaa 1.1.2018.

Verkostossa toimivat seuraavat työryhmät, jotka jatkavat myös seuraavalle kaudelle:

 • lääkeinformaation koordinaatioryhmä ja sen tukena viestintätiimi
 • koulutustyöryhmä
 • tutkimustyöryhmä
 • lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä sekä
 • lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä.

Fimea pyytää kommentteja työryhmien kokoonpanoista

Työryhmien laadukkaan toiminnan varmistamiseksi Fimea pyytää kommentteja työryhmien kokoonpanoista. Sidosryhmien toivotaan kommentoivan erityisesti koordinaatioryhmän kokoonpanoa.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on lääkeinformaation tuottamisen ja järjestämisen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille, mutta myös lääkkeiden käyttäjille suunnattua lääkeinformaatiota. Lisäksi tavoitteena on edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Koordinaatioryhmässä on ollut edustajat seuraavilta tahoilta:

 • Lääketeollisuus ry
 • Lääketietokeskus
 • Suomen Apteekkariliitto
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Yliopiston apteekin tietopalvelut
 • potilaiden edustus: Suomen Sosiaali- ja terveys ry
 • Hoitajien edustus: Tehy ja Sairaanhoitajaliitto

Lisäksi jokainen työryhmä on nimennyt oman edustajansa koordinaatioryhmään.

Vapaamuotoiset kommentit ryhmien kokoonpanoista voi lähettää Fimean kirjaamoon (kirjaamo@fimea.fi, diaarinumero 005491/00.02.01/2017 mainittava) 31.10.2017 mennessä.

Kommenttien pohjalta Fimea kutsuu lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoon seuraavalle kaudelle vuoden 2017 loppuun mennessä. Koordinaatioryhmä kutsuu kokoon muut lääkeinformaatioverkoston työryhmät.

Lääkeinformaatioverkosto toimii luotettavan lääkeinformaation puolesta

Lääkeinformaatioverkosto on kaikkien lääkealan toimijoiden yhteinen kansallinen verkosto. Verkoston tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation tunnetuksi tekemisessä  sekä lääkeinformaatioon liittyvän tutkimuksen koordinoinnissa ja palveluiden tuottamisessa.

Lääkeinformaatioverkostoa koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia, jota viedään käytäntöön työryhmien kehittämisprojekteissa.

Lisätietoja antaa

 • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
 • Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi