Sisältöjulkaisija

null Fimea pyytää ilmoituksia riittämättömästä maidon varoajasta

Fimea pyytää ilmoituksia riittämättömästä maidon varoajasta

21.2.2012

Fimea pyytää ilmoituksia riittämättömästä maidon varoajasta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytää myös maidon tuottajilta tietoja toteutuneista varoajoista ja epäillyistä riittämättömistä varoajoista. Uusien ja aiempaa herkempien testausmenetelmien myötä on mahdollista, että joidenkin tuotantoeläimille tarkoitettujen eläinlääkevalmisteiden varoajat näyttäytyvät riittämättöminä.

Maidon antibioottijäämiä eläimelle annetun hoidon jälkeen on totuttu tarkastelemaan T101-testillä. Nyt markkinoille on tullut tämän testin korvaavia testejä, mm. BR-Test AS Brilliant ja Delvotest SP-NT, jotka ovat T101-testiä herkempiä havaitsemaan alhaisempia pitoisuuksia mm. penisilliinien ja sulfonamidien osalta. Kaikki mainitut testit ovat mikrobiologisia ja siten vain suuntaa-antavia, mutta ne voivat kuitenkin antaa arvokasta tietoa maidon antibioottijäämistä. Ihannetapauksessa epäily riittämättömästä varoajasta varmistetaan analysoimalla maitonäyte kemiallisella menetelmällä.

Koska näitä testejä käytetään pääasiassa tiloilla ja meijereissä, Fimean tiedonsaanti varoaikojen käytännön toteutumisesta on riippuvainen tuottajien aktiivisuudesta. Ilmoituksen epäillystä riittämättömästä varoajasta Fimealle voi tehdä eläinlääkäri, mutta myös tuottaja esimerkiksi yhteistyössä meijerin neuvojan kanssa.

Fimea on kiinnostunut myös käytännössä toteutuneesta varoajasta, koska varoaikatutkimukset tehdään terveillä eläimillä. Sairailla eläimillä lääkevalmisteen poistuminen elimistöstä voi olla poikkeavaa. Lisäksi terveidenkin eläinten välillä esiintyy luonnollista vaihtelua, eikä lääkevalmisteen poistuminen elimistöstä aina tapahdu täsmälleen samassa ajassa eri eläinten välillä.

Myyntiluvan haltijan tekemät uudet, tarkentavat varoaikatutkimukset tai myyntiluvan myöntämisen jälkeen ilmenneet uudet tiedot saattavat johtaa eläinlääkevalmisteen varoajan muuttamiseen. Muuttuneista varoajoista tiedotetaan aina eläinlääkäreille.

Myyntiluvan myöntämisen yhteydessä tuotantoeläinlääkkeille asetetaan mm. teurastukseen ja maidon tuottoon ns. varoaika, joka perustuu valmisteella tehtyihin jäämätutkimuksiin sekä ns. jäämien enimmäismäärään (maximum residue limit, MRL-arvo). Kaikille Euroopassa tuotantoeläimillä käytettäväksi sallituille vaikuttaville aineille on asetettu ns. MRL-arvo, jonka perusteena ovat sekä tiedot aineen turvallisuudesta että sen eläinten kudoksiin jättämistä jäämistä. Euroopan komissio asettaa lääkeainekohtaisen MRL-arvon tasolle, jonka ei katsota olevan haitallinen ihmisen terveydelle. Lääkevalmistekohtaisen varoajan asettaa myyntiluvan myöntämisen yhteydessä kansallinen lääkeviranomainen eli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea joko kansallisesti tai yhteistyössä EU:n muiden lääkeviranomaisten kanssa.

Ilmoituksen voi tehdä täyttämällä Eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoitus -lomakkeen Fimean verkkosivuilla tai soittamalla, tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse Fimean eläinlääkäreihin, puh. (09) 473 341. Fimea kiittää etukäteen kaikkia ilmoituksen tehneitä.

Lue lisää:

Fimean lomakkeet: Eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoitus

Lisätietoja:

Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, p. (09) 4733 4240

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.