Sisältöjulkaisija

null Fimea pyytää asiakkaita ilmoittamaan Renkomäen apteekin ongelmatoimituksista

Fimea pyytää asiakkaita ilmoittamaan Renkomäen apteekin ongelmatoimituksista

4.11.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytää Lahden Renkomäen apteekin asiakkaita varmistamaan, että heidän saamansa lääke vastaa lääkärin määräystä. Lääkkeen tarkistamisessa voi pyytää apua muista apteekeista tai hoitavalta lääkäriltä.

Mikäli lääke tai sen vahvuus on eri kuin reseptiin on merkitty tai lääkkeen toimittamisessa on ollut muita ongelmia, Fimea pyytää ilmoittamaan kirjallisesti osoitteeseen: apteekit@fimea.fi tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, PL 55, 00034 Fimea. Ilmoituksessa pyydetään kuvaamaan ostotapahtuma mahdollisimman tarkasti sekä ilmoittajan yhteystiedot.

Mikäli asiakkaalla on saamatta jo maksettuja lääkkeitä kyseisestä apteekista, asiakas saa lääkkeensä korvattuna toisesta apteekista. Kela ohjeistaa apteekit asiasta.

Fimean tietoon on tullut tapauksia, että Renkomäen apteekin lääketoimituksissa on ollut epäasianmukaisuuksia ja toiminta ei ole ollut lääkelain mukaista. Fimea on tehnyt apteekin toiminnasta tutkintapyynnön poliisille. Lääkelaki edellyttää, että lääkkeitä on oltava saatavilla alueen asiakaskunnan tarvetta vastaava määrä ja että ne ovat laadultaan moitteettomia.

Virheellisen lääketoimituksen voi tunnistaa esimerkiksi siitä että

  • pakkaukseen liimatun annosohjetarran ylhäällä vasemmalla oleva kuusinumeroinen lukusarja ei ole sama kuin pakkauksessa oleva Vnr-numerosarja
  • annosohjetarraan on tehty käsin korjausmerkintöjä
  • lääke on eri kuin reseptissä mainittu ja siitä puuttuu erillinen lääkevaihdosta kertova tarra.

Fimea on käynnistänyt menettelyn apteekkiluvan peruuttamiseksi. Apteekkarilla on oikeus antaa vastine asiaan viikon sisällä, jonka jälkeen tehdään päätös mahdollisesta luvan peruuttamisesta. Mikäli lupa perutaan, nykyinen apteekkari ei voi jatkaa apteekin pitämistä. Apteekki sulkeutuu päätöksen jälkeen, mikäli sille ei löydy väliaikaista hoitajaa.

Lisätietoja antaa

  • Johtaja Eija Pelkonen, puh. 029 522 3210
  • Yliproviisori Satu Suvanto, puh. 029 522 3250
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi