Sisältöjulkaisija

null Fimea perusti uudet apteekit Naantaliin ja Ylivieskaan

Fimea perusti uudet apteekit Naantaliin ja Ylivieskaan

26.1.2017

Fimea on tehnyt tammikuussa 2017 päätökset uuden apteekin perustamisesta Naantaliin ja Ylivieskaan. Molemmissa kaupungeissa on toiminut yksi itsenäinen apteekki, ja kunnan asukaslukuun nähden apteekkitiheys on ollut maan keskiarvoa huomattavasti pienempi. Näiden kaupunkien lausunnoissa tuotiin esiin toive apteekkipalveluiden lisäämisestä ja kehittämisestä, vaikkei vakavia puutteita apteekkipalveluiden saatavuudessa ollut havaittu.

Perustamispäätöksistä on mahdollista hakea oikaisua. Vasta sen jälkeen, kun luvat ovat tulleet lainvoimaisiksi, ne kuulutetaan haettaviksi. Tammikuussa 2017 Fimea myönsi apteekkiluvan Turkuun syksyllä 2016 perustettuun apteekkiin.  Valkeakoskelle syksyllä 2016 tehdystä apteekin perustamispäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus Fimealle, minkä vuoksi apteekin avaaminen viivästyy.

Fimea selvittää apteekkien perustamistarpeita

Fimea käynnisti helmikuun 2016 lopulla selvityksen apteekkipalvelujen alueellisesta toimivuudesta kartoittaakseen uusien apteekkien perustamistarpeita. Samassa yhteydessä otettiin tarkasteluun  apteekkien sijaintialueiden tarkoituksenmukaisuus ja ajantasaisuus.

Selvitys käynnistettiin, koska Fimealle oli tullut vain vähän aloitteita apteekkipalvelujen lisäämiseksi tai palautetta apteekkipalveluiden saatavuuteen liittyvistä ongelmista.  Samaan aikaan julkisuudessa käytiin keskustelua apteekkijärjestelmästä, siihen liittyvistä muutostarpeista sekä apteekkien määrän lisäämisestä.

Tässä selvitystyössä avainasema on ollut kunnilla, joilta Fimea on pyytänyt arvioita apteekkipalveluiden toimivuudesta. Selvitystyö aloitettiin kunnista, joissa apteekkitiheys oli maan keskiarvoa pienempi tai Fimean tiedossa oli apteekkipalveluiden saatavuuteen liittyviä yhteydenottoja tai muita apteekkipalveluihin vaikuttavia muutostekijöitä. Selvitystyö jatkuu.

Lue myös:

Fimea selvittää apteekkipalveluiden lisäämistarpeita

Lisätietoja antaa

  • Noora Oinonen, yliproviisori, p. 029 522 3255
  • Pirjo Rosenberg, yliproviisori, p. 029 522 3246
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.