Sisältöjulkaisija

null Fimea perustaa uuden apteekin Kuopion keskustan alueelle

Fimea perustaa uuden apteekin Kuopion keskustan alueelle

15.6.2017

Fimea on päättänyt perustaa Kuopion 14. apteekin, jonka tulee sijaita Kuopion kaupungin keskustan (1.) apteekkialueella. Päätös tehtiin, koska Fimean tietoon oli tullut tarpeita apteekkipalveluiden lisäämiseksi Kuopion kantakaupungin alueella, erityisesti Männistön kaupunginosassa, joka on osa Kuopion kaupungin keskustan (1.) apteekkialuetta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käynnisti keväällä 2016 selvityksen apteekkipalvelujen alueellisesta toimivuudesta kartoittaakseen uusien apteekkien perustamistarpeita. Selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu myös apteekkien sijaintialueiden tarkoituksenmukaisuutta ja ajantasaisuutta.

Fimea on tämän vuoden 2017 aikana päättänyt jo perustaa uudet apteekit myös Tampereelle (Tampereen yliopistollisen sairaalan alueelle), Naantaliin ja Ylivieskaan sekä Valkeakoskelle. Näistä Tampereelle perustetun apteekin lupa on parhaillaan haussa. Muiden kuntien osalta uuden apteekin perustamispäätökset eivät ole vielä päätöksistä tehtyjen valitusten vuoksi lainvoimaisia, minkä vuoksi Fimea ei ole voinut julistaa lupia haettavaksi.

Lääkelain mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten, että väestö, mikäli mahdollista, voi vaikeudetta saada lääkkeitä. Uuden apteekin perustamisesta kuntaan tai sen osaan päättää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus lääkkeiden saatavuuden sitä edellyttäessä.

Lisätietoja antaa

  • Noora Oinonen, yliproviisori, p.029 522 3255
  • Pirjo Rosenberg, yliproviisori, p. 029 522 3246