Sisältöjulkaisija

null Fimea osallistui uuden diabeteslääkkeen hoidollisen arvon arviointiin eurooppalaisessa HTA-yhteistyöverkostossa

Fimea osallistui uuden diabeteslääkkeen hoidollisen arvon arviointiin eurooppalaisessa HTA-yhteistyöverkostossa

5.3.2014

Eurooppalainen terveydenhuollon menetelmien arviointiverkosto (EUnetHTA) on julkaissut pilottiarvoinnin uuden diabeteslääkkeen kanagliflotsiinin suhteellisesta vaikuttavuudesta tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vastuulla pilotissa oli kanagliflotsiinin kliinisen vaikuttavuuden arviointi.

Kanagliflotsiinin turvallisuuden arvioinnista sekä lääkkeen ja terveysongelman kuvailusta vastasivat kroatilainen ja italialainen arviointiyksikkö. Lisäksi mukana oli useita muita eurooppalaisia toimijoita pienemmässä roolissa. Arviointiraportti on luettavissa EUnetHTA-verkoston verkkosivuilla.

EUnetHTA-verkoston tarkoituksena on yhteistyönä tuottaa ja jakaa luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa terveydenhuollon menetelmistä. Verkostossa on mukana kymmeniä julkishallinnollisia toimijoita ympäri Eurooppaa.

Kanagliflotsiini-arviointi on yksi kymmenestä pilottiarvioinnista, joita EUnetHTA tekee vuoteen 2015 mennessä. Pilottiarviointien tavoite on tehdä suhteellisen vaikuttavuuden arviointeja uusille lääkkeille heti myyntiluvan myöntämisen jälkeen. Lisäksi tavoitteena on testata arvioinnin menetelmiä, prosessin toimivuutta ja mahdollisuuksia hyödyntää verkostossa tehtyjä arviointiraportteja kansallisesti.

Tähän raporttiin pohjautuva kansallinen versio kanagliflotsiinista tyypin 2 diabeteksen hoidossa julkaistaan Fimean KAI-julkaisusarjassa kevään 2014 aikana. Kansallinen versio toteutetaan arviointikoosteena.

Lue lisää:

EUnetHTA-verkosto

Arviointiraportti (EUnetHTA)

Second pilot rapid assessment on ‘canagliflozin for the treatment of type 2 diabetes mellitus’

Lisätietoja:

Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3521

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi