Sisältöjulkaisija

null Fimea on vahvistanut velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat lääkevalmisteet

Fimea on vahvistanut velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat lääkevalmisteet

17.6.2015

Fimea on vahvistanut velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat lääkevalmisteet 12.6.2015.

Velvoitevarastointiluettelossa on yhteensä 1388 lääkevalmistetta. Tässä päivityksessä luetteloon on lisätty 47 lääkevalmistetta, jotka ovat saaneet myyntiluvan edellisen päivityksen jälkeen. Luettelosta on poistunut 90 lääkevalmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia. Nämä lääkevalmisteet on koottu erilliseen luetteloon.

Nyt päivitetty velvoitevarastoitavien lääkevalmisteiden luettelo tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa kalenterivuoden ajan. Varastointivelvollisten (lääketehtaat, lääkevalmisteiden maahantuojat, terveydenhuollon toimintayksiköt sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) tulee ilmoittaa eri lääkevalmisteita koskevat varastointivelvoitteensa määrät 31.12.2015 mennessä Fimeaan.

Lue lisää:

Velvoitevarastointiluettelo
 

Lisätietoja:

Mika Kastarinen, ylilääkäri, p. 029 522 3349

Outi Kolju, tutkijakoordinaattori, p. 029 522Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.