Sisältöjulkaisija

null Fimea on uudistanut määräystä lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakemisesta ja ylläpitämisestä – määräys 2/2013 voimaan 1.8.2013

Fimea on uudistanut määräystä lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakemisesta ja ylläpitämisestä – määräys 2/2013 voimaan 1.8.2013

29.7.2013

Fimea on uudistanut määräystä lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakemisesta ja ylläpitämisestä – määräys 2/2013 voimaan 1.8.2013

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on uudistanut lääkevalmisteiden myyntiluvan ja rekisteröinnin hakemista sekä ylläpitämistä koskevan määräyksen. Uudistettu määräys 2/2013, lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakeminen ja ylläpitäminen, tulee voimaan 1.8.2013 ja sillä kumotaan aiemmat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräykset 1/2009 ja 4/2011. Määräyksen sisältö on tarkistettu vastaamaan voimassa olevia säädöksiä, mukaan lukien laki lääkelain muuttamisesta 330/2013. Erityisesti eräkohtaisen valvonnan käytännöt ovat muuttuneet.

Lue lisää:

Määräys 2/2013

Lisätietoja:

Tuomo Lapveteläinen, ylilääkäri, p. 029 522 3375

Leena Pietilä, prosessipäällikkö, p. 029 522 3360

Tommi Koskela, prosessipäällikkö, p. 029 522 3430

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.