Sisältöjulkaisija

null Fimea on tarkentanut suositustaan lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista

Fimea on tarkentanut suositustaan lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista

20.2.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on tarkentanut suositustaan lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Suositusta on tarkennettu arvioitavien lääkehoitojen ja vertailuhoitojen osalta.

Arvioitava lääkehoito voi olla yksittäinen lääke tai kokonainen lääkeryhmä. Fimean tarkennetun suosituksen mukaan arvioitavalla lääkkeellä tulee olla Fimean tai Euroopan komission myöntämä myyntilupa Suomessa arvioinnin kohteena olevan sairauden hoitoon. Lääkettä voidaan arvioida myös poikkeuskäytössä (niin sanottu off-label -käyttö), jos saatavilla ei ole myyntiluvallista valmistetta.

Lääkehoitoa voidaan verrata arvioinnissa myös muuhun kuin toiseen lääkkeeseen. Jos vertailuhoitona on lääke, tulee sillä olla Fimean tai Euroopan komission myöntämä myyntilupa Suomessa arvioinnin kohteena olevan sairauden hoitoon.

Tarkennetun linjauksen mukaisesti Fimea ei arvioi bevasitsumabia kostean silmänpohjarappeuman hoidossa.

Lue lisää:

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista, 2., korjattu painos (pdf)

Lisätietoja:

Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, p. 029 522 3500

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.