Sisältöjulkaisija

null Fimea on päivittänyt ja täydentänyt iäkkäiden lääkityksen tietokantaa

Fimea on päivittänyt ja täydentänyt iäkkäiden lääkityksen tietokantaa

23.10.2014

Fimean ylläpitämään iäkkäiden lääkityksen tietokantaan on päivitetty ja täydennetty tiedot 160 lääkeaineesta. Nyt tehty päivitys koskee lääkeaineita, jotka kuuluvat seuraaviin ATC-luokkiin:

  • A: Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet
  • B: Veritautien lääkkeet
  • D: Ihotautien lääkkeet
  • G: Sukupuoli- ja virtsatie-elinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit
  • H: Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet, lukuun ottamatta sukupuolihormoneja ja insuliineja
  • J: Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet

Tämän päivityksen yhteydessä tietokantaan on lisätty myös jokaisen lääkeaineen yhteyteen päivämäärä, jolloin asiantuntijaryhmä on päivittänyt kyseisen lääkeaineen selitetekstin.

Asiantuntijatyöryhmä päivittää tietokantaa

Tietokantaa päivittää iäkkäiden lääkehoidon asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka tarkistaa jokaisen lääkeaineen luokan ja selitetekstin.

Edellisen päivityksen yhteydessä tietokantaan päivitettiin selitetekstit sadalle iäkkäillä vältettävälle lääkeaineelle. Kevään 2015 aikana tietokantaan päivitetään vielä 230 lääkeainetta. Päivityskierroksen valmistuttua tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Tietokanta tukee iäkkäiden turvallisempaa lääkehoitoa

Kansallinen Iäkkäiden lääkityksen tietokanta tukee iäkkäiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Tietokanta sisältää arvion lääkeaineiden soveltuvuudesta 75 vuotta täyttäneille. Lääkeaineen luokka (A–D) kuvaa lääkevalmisteen soveltuvuutta.

  • A: Sopii iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää kuten nuoremmillakin potilailla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia lääkeannokseen tai ottotiheyteen eikä haittavaikutusprofiili poikkea nuoremmista.
  • B: Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho on vähäistä 75 vuotta täyttäneillä.
  • C: Soveltuu varauksin iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää iäkkäillä, mutta lääkeannosta joudutaan joko pienentämään tai ottotiheyttä harventamaan jo lievän tai kohtalaisen munuaistoiminnan heikkenemisen tai merkittävän haitta- tai yhteisvaikutusriskin seurauksena.
  • D: Vältä käyttöä iäkkäillä. Käyttö on mahdollista erityistapauksissa tai kertaluonteisesti. Ikääntymismuutosten seurauksena iäkkäät altistuvat lääkeaineen haitallisille tai vaarallisille vaikutuksille. Haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn.

Tietokannan saatavuus

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta löytyy Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilta. Tietokanta on myös sovelluskehittäjien saatavilla maksutta. Tällä hetkellä tietokantaa hyödyntävät Apteekkariliitto, Lääketietokeskus, Pharmadata ja DRA Consulting.

Lue lisää:

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta

Lisätietoja:

Risto Huupponen, professori (työryhmän puheenjohtaja), etunimi.sukunimi@utu.fi

Johanna Jyrkkä, tutkija, etunimi.sukunimi@fimea.fi, p. 029 522 3514