Sisältöjulkaisija

null Fimea on päättänyt perustaa kuusi uutta apteekkia Espooseen ja muuttaa Espoon apteekkien sijaintialueita

Fimea on päättänyt perustaa kuusi uutta apteekkia Espooseen ja muuttaa Espoon apteekkien sijaintialueita

12.10.2017

Fimea seuraa väestömäärältään kasvavien kuntien apteekkipalveluiden lisäämistarvetta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin uusien apteekkien perustamiseksi. Apteekkien perustamistarpeita arvioitaessa Fimea ottaa huomioon lääkelain 41 §:n mukaisesti alueen väestömäärän, alueella jo olevat apteekkipalvelut sekä muiden terveydenhuollon palveluiden sijoittumisen.

Espoo on väestömäärältään kasvava Suomen toiseksi suurin kaupunki, mikä on luonut tarvetta myös apteekkipalveluiden lisäämiselle eri puolille kaupunkia. Apteekkien lukumäärä Espoossa (kymmenen itsenäistä apteekkia) on ollut pieni verrattuna kaupungin asukasmäärään. Lääkehuollon toimivuuden ja apteekkipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi Espooseen on Fimean 4.10.2017 tekemällä päätöksellä perustettu kuusi uutta apteekkia ja apteekkien sijaintialueita muutettu siten, että aiemman viiden alueen sijaan Espoossa on jatkossa kaksi apteekkien sijaintialuetta. Aiemmat apteekkien sijaintialueet on yhdistetty yhdeksi alueeksi, jolta on rajattu omaksi alueekseen vain Jorvin alue.

Espoon kaupunki toimitti Fimeaan aloitteen apteekkitoimipisteen saamiseksi Jorvin alueelle. Aloitteessa perusteltiin laajasti, miksi apteekkitoimipiste tarvitaan nimenomaan sairaala-alueelle. Varmistaakseen apteekkipalvelujen saatavuuden kyseisellä alueella Fimea on rajannut Jorvin alueen omaksi apteekkialueekseen ja määrännyt yhden apteekin sijoittumaan sinne. Kaikki muut Espoon apteekit voivat sijoittua vapaasti Espoon kaupungin alueelle Jorvin aluetta lukuun ottamatta. Apteekkien sijoittuminen vapaammin kaupungin alueelle mahdollistaa apteekkipalveluiden joustavan sijoittumisen terveyspalveluiden ja asukkaiden asiointikäyttäytymisen mukaisesti. Nykyiset Espoossa toimivat apteekit ovat sijoittuneet eri kaupunkikeskuksiin, eikä Fimea pidä todennäköisenä, että sijaintialuerajojen poistaminen aiheuttaisi sellaista apteekkien keskittymistä maantieteellisesti, mikä jättäisi laajoja alueita Espoossa ilman apteekkipalveluja.

Lue lisää:
Päätös
Liite 1

Lisätietoja antaa

  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Pirjo Rosenberg, yliproviisori, p. 029 522 3246
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi