Sisältöjulkaisija

null Fimea on arvioinut nivolumabia edenneen munuaissyövän hoidossa

Fimea on arvioinut nivolumabia edenneen munuaissyövän hoidossa

2.5.2016

Fimea on julkaissut arviointiraportin syöpälääke nivolumabin hoidollisista ja taloudellista vaikutuksista edenneen munuaissyövän hoidossa. Nivolumabi on PD-1-vasta-aine, joka aktivoi elimistön omaa immuunijärjestelmää. Nivolumabia käytetään myös edenneen melanooman ja keuhkosyövän hoidossa.

Nivolumabin tehoa edenneen munuaissyövän hoidossa on tutkittu yhdessä päätutkimuksessa potilailla, jotka olivat saaneet aikaisemmin vähintään yhtä hoitoa. Tutkimuksessa 821 potilasta saivat joko nivolumabia tai toista syöpälääkettä everolimuusia. Nivolumabia saaneet potilaat elivät noin viisi kuukautta pidempään kuin everolimuusia saaneet potilaat. Myös potilaiden raportoima elämänlaatu oli nivolumabiryhmässä parempi kuin everolimuusiryhmässä. Lisäksi nivolumabia saaneilla potilailla ilmeni vähemmän haittoja.

Edenneen munuaissyövän hoidossa käytettävät syöpälääkkeet ovat kalliita. Kuuden kuukauden nivolumabihoito voi maksaa yhtä potilasta kohden yli 45 000 euroa. Lisäkustannukset hoitovaihtoehtoihin, kuten everolimuusi-, aksitinibi- tai sorafenibihoitoihin, verrattuna ovat noin 25 000 euroa potilasta kohden. Jos Suomessa 50 edennyttä munuaissyöpää sairastavaa potilasta saa nivolumabihoitoa vuodessa, nivolumabin käytöstä aiheutuva budjettivaikutus eli lisäkustannus voi olla 1,2–3,7 miljoonaa euroa vuodessa. Budjettivaikutuksen suuruus riippuu muun muassa hoitojen kestosta.

Fimean julkaiseman arviointiraportin tavoitteena on koota tietoa uuden sairaalassa käytettävän lääkkeen hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista tilanteessa, jossa lääkkeen käyttöönottoa harkitaan sairaalassa.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 22.5.2016 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Arviointiraportti (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517
  • Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.