Sisältöjulkaisija

null Fimea on aktiivisesti mukana EU:n lääkevalvonnan tietohallinnossa

Fimea on aktiivisesti mukana EU:n lääkevalvonnan tietohallinnossa

9.7.2015

Fimean edustajat ovat keskeisissä rooleissa lääkevalvonnan kansainvälisten järjestelmien kehittämisessä.

EU:n lääkevalvontaverkostossa tietohallintojohtajien yhteistyöfoorumin (IT Directors Group) ja sen toimeenpanevan elimen (IT Directors Executive Committee) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät jaetaan Euroopan lääkeviraston (European Medicines Agency, EMA) ja kansallisten virastojen kesken. Roolit vaihtuvat kahden vuoden välein.

Kesäkuun lopussa päättyneen kaksivuotiskauden aikana puheenjohtajana oli EMAn tietohallintojohtaja Alexis Nolte ja varapuheenjohtajana Fimean tietohallintojohtaja Juha-Pekka Nenonen. Näin ollen 1.7. alkaneella kaudella Nenonen toimii puheenjohtajana ja Nolte varapuheenjohtajana. Nenonen on myös ylimmän tietohallinnon johtoelimen EU Telematics Management Boardin jäsen.

Tietohallinnon johtoelimissä Fimealla on mahdollisuus vaikuttaa EU:n lääkevalvonnan yhteisten järjestelmien ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Lääkevalvonta on pääasiassa tiedon käsittelyä, joten tietotekniikalla on erittäin keskeinen merkitys verkoston ja yksittäisten virastojen toiminnassa.

Lääkevalvonnan keskittyessä yhteiset järjestelmät tulevat yhä tärkeämmiksi. Osallistumalla aktiivisesti niiden kehittämiseen Fimea toteuttaa strategisia tavoitteitaan. Samalla Suomen kansalliset tarpeet tulevat huomioiduiksi kehittämistyössä.

Fimealla on muutenkin tärkeä rooli EU:n lääkevalvontaverkoston järjestelmäkehityksessä. Kehityspäällikkö Petri Pääkkönen on EU Telematics Enterprise Architecture Boardin (TEAB) jäsen ja ICT-päällikkö Jaakko Hartikka sähköisen asioinnin muutoshallintaryhmän jäsen. TEAB pyrkii harmonisoimaan järjestelmien kehittämistä sekä varmistamaan eri järjestelmien yhteensopivuuden. Sähköinen asiointi puolestaan on lääkevalvonnan tärkein asiointikanava, joten sen kehittäminen vaikuttaa välittömästi asioinnin sujuvuuteen.

Pääkkösen ja Hartikan lisäksi erikoissuunnittelija Jaana Pohjonen on ollut valmistelemassa sähköisen arkistoinnin suosituksia lääkevalvontaverkostolle.

Myös substanssitoiminnot osallistuvat aktiivisesti kehitystyöhön. Tällä hetkellä Fimean asiantuntijoita on mukana sekä lääkkeiden määräaikaisten turvallisuuskatsausten että kliinisten lääketutkimusten kehittämisessä ja testaamisessa.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Nenonen, tietohallintojohtaja, p. 029 522 3640

(tavoitettavissa 4.8. alkaen)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi