Sisältöjulkaisija

null Fimea ohjeistaa lisäseurannassa olevien lääkevalmisteiden mainonnasta Suomessa

Fimea ohjeistaa lisäseurannassa olevien lääkevalmisteiden mainonnasta Suomessa

8.9.2015

Fimea tarkentaa ohjeistusta mustan kärkikolmion ja sitä seuraavan vakiolauseen väristä, koosta ja sijainnista lisäseurannassa olevien lääkevalmisteiden mainonnassa. Ohjeet koskevat kaikkia myyntiluvanhaltijoita ja lääkemarkkinoinnin julkaisemiseen osallistuvia sidosryhmiä.

Musta kärkikolmio sekä sitä seuraava vakiolause ovat lääkelain 91 a §:n tarkoittamaa lääkevalmisteen oikean ja turvallisen käytön kannalta tarpeellista tietoa sekä lääkelain 91 b §:n tarkoittamaa olennaista tietoa lääkkeestä ja sen käytöstä. Tiedot tulee esittää lisäseurannassa olevien lääkkeiden mainonnassa.

Kuluneen vuoden aikana mustaa kärkikolmiota ja vakiolausetta on julkaistu useissa lääkemainoksissa lääketieteellisissä ammattilehdissä tai verkkosivuilla Fimean ohjeistuksesta poikkeavalla tavalla esimerkiksi eri värisenä, liian pienikokoisena tai lääkkeen logoon liitettynä. Tarkemman ohjeistuksen tavoitteena on saattaa merkinnät asianmukaisiksi kaikissa lisäseurannassa olevien lääkevalmisteiden mainoksissa.

Lisätietoa:

Ohje: Mustan kärkikolmion ja vakiolauseen käyttö lääkkeiden mainonnassa (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Liisa Näveri, yksikön päällikkö, p. 029 522 3340
  • Kristiina Pellas, yliproviisori, p. 029 522 3422
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.