Sisältöjulkaisija

null Fimea muistuttaa apteekkeja lääkevaihdon ja lääkeneuvonnan pelisäännöistä

Fimea muistuttaa apteekkeja lääkevaihdon ja lääkeneuvonnan pelisäännöistä

9.1.2017

Fimea muistuttaa apteekkeja siitä, etteivät apteekit saa vaihtaa potilaalle määrättyä lääkettä toiseen ilman lääkärin lupaa, elleivät lääkkeet ole keskenään vaihtokelpoisia Fimean voimassa olevan vaihtokelpoiset lääkevalmisteet -luettelon mukaan. Apteekin on aina otettava yhteyttä lääkkeen määrääjään, jos määrättyä lääkettä ei ole saatavilla tai muissa epäselvissä tilanteissa.

Lääkevaihtoa ei saa tehdä erityislupavalmisteille. Lääkevaihtoa ei sovelleta eläinlääkkeisiin, eikä eläimille kaskadisäädöksen perusteella määrättyjä lääkkeitä saa vaihtaa.  Määräaikaisella erityisluvalla ihmisille luovutettavaksi tarkoitettuja lääkkeitä ei saa toimittaa eläimille ilman asianmukaista erityislupaa.

Lääkkeiden rationaalista käyttöä tulee edistää apteekissa

Lääkkeiden turvallista ja taloudellista käyttöä pyritään edistämään lääkkeiden määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1088/2010) ja lääkkeiden toimittamisesta annetun Fimean määräyksen (2/2016) muutoksilla. Lääkkeen määrääjällä ja apteekilla on vastuu huolehtia lääkkeiden rationaalisesta määräämisestä ja toimittamisesta. Apteekkien lääkeneuvonnalla on tärkeä rooli lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä.

Apteekin tulee huolehtia myös siitä, että apteekin lääkevarasto mahdollistaa lääketoimitukset säädösten edellyttämällä turvallisella ja taloudellisella tavalla. Esimerkiksi lääkehoidon alussa hinnoitellaan ja toimitetaan pieni pakkaus silloin, kun lääkkeestä on pieni pakkaus markkinoilla.

Hintaneuvonnan antaminen on apteekin lakisääteinen velvollisuus. Asiakkaalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus saada apteekista hinnaltaan edullisin valmiste. Hintaneuvontavelvoite koskee myös itsehoitolääkkeitä.

Fimea tulee kohdentamaan edellä olevien velvoitteiden valvontaa.

Lisätietoja antaa

  • Satu Suvanto, yliproviisori, p. 029 522 3250
  • Anne Hirvonen, yliproviisori, p. 029 522 3215
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.