Sisältöjulkaisija

null Fimea kuuli sidosryhmiä itsehoitolääkeohjelmasta

Fimea kuuli sidosryhmiä itsehoitolääkeohjelmasta

21.3.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjesti Lääkehoidon päivänä keskustelutilaisuuden itsehoitolääkeohjelmasta. Tilaisuudessa olivat keskustelemassa alan keskeiset toimijat. Ohjelmaa valmistellaan Fimeassa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Fimean lähtökohdat ohjelman valmistelussa lähtevät Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjasta, jossa linjataan muun muassa seuraavia asioita:

  • Lääkkeiden käyttäjiä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta hoidostaan.
  • Kansalaisille on turvattava hyvä lääkkeiden saatavuus ja ammatillisesti toimiva lääkkeiden jakelujärjestelmä.
  • Lääkehoidolla ei tule tarpeettomasti korvata lääkkeettömiä hoitomuotoja.
  • Turvallinen itsehoitolääkitys edellyttää terveydenhuollon ammattilaisilta saatua neuvontaa ja lääkeinformaatiota.

Keskustelussa korostui, että itsehoitolääkeohjelmalle on tarvetta. Sidosryhmät korostivat kansanterveydellistä näkökulmaa ja sitä, että ohjelmaa on kehitettävä suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään sopivaksi.

Myös itsehoitoon liittyvä hoitovastuun siirtyminen terveydenhuollon henkilöstöltä potilaalle itselleen tunnistettiin. Useissa puheenvuoroissa tuotiin esille, että itsehoitolääkkeet soveltuvat pääosin vain lyhytaikaiseen käyttöön ja sellaisille potilaille, jotka eivät ole monisairaita. Itsehoitolääkevalikoiman radikaalia laajentamista ei esitetty eikä kukaan esittänyt tiettyjen lääkeluokkien siirtämistä itsehoitolääkkeiksi.

Apteekkien henkilökunta on Suomessa korkeasti koulutettua ja tästä syystä useat keskustelijat pitivät mahdollisena, että apteekkien osaamista itsehoitolääkkeiden osalta voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän.

Suomen Apteekkariliitto, Farmasialiitto, Yliopiston apteekki, Itä-Suomen yliopiston apteekki ja Suomen Proviisoriyhdistys esittivät, että perustettaisiin uusi itsehoitoluokitus tietyille reseptilääkkeille. Näitä lääkkeitä apteekki voisi toimittaa ilman reseptiä määrätyin kriteerein.

Fimea jatkaa itsehoitolääkeohjelman valmistelua ja tulee vielä pyytämään alan toimijoilta lausuntoja ohjelmasta syksyllä.

Lääkehoidon päivän tapahtumat keräsivät hyvin osallistujia

Toista kertaa järjestetty Lääkehoidon päivä kokosi paljon osallistujia yli 140 tapahtumaan. Tapahtumia järjestettiin erityisesti apteekeissa, mutta myös terveyskeskuksissa, alan järjestöissä ja oppilaitoksissa tapahtuma näkyi. Päivän teemana oli tänä vuonna Tunne lääkkeesi, itsehoitolääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö.

Päivä järjestetään yhteistyössä lääkehuollon ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoiden kanssa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea koordinoi Lääkehoidon päivän järjestelyitä.

Seuraavan kerran Lääkehoidon päivää vietetään maaliskuussa 2015.

Lisätietoja:

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320 (itsehoitolääkeohjelma)

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513 (Lääkehoidon päivä)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.