Sisältöjulkaisija

null Fimea koostaa tietoa haimasyöpälääkkeen hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista

Fimea koostaa tietoa haimasyöpälääkkeen hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista

15.6.2016

Fimean lääkehoitojen arviointi -prosessi käynnistää arvioinnin, jossa tarkastellaan syöpälääke paklitakselialbumiinin hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia haiman adenokarsinooman hoidossa. Arviointi toteutetaan koosteena, jossa hyödynnetään tarkoitukseen soveltuvia alkuperäistutkimuksia, ulkomaisia arviointeja, olemassa olevia kirjallisuuskatsauksia ja tietoja lääkehoidon käytöstä. Arviointikoosteen on suunniteltu valmistuvan heinä-elokuussa 2016.

Paklitakseli albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmisteena (paklitakselialbumiini) on saanut EU-alueella myyntiluvan vuonna 2008. Haimasyövän lisäksi sitä voidaan käyttää myös rintasyövän ja ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon. Haiman adenokarsinooman hoidossa paklitakselialbumiinia käytetään yhdistelmähoitona gemsitabiinin kanssa.
 

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi