Sisältöjulkaisija

null Fimea kehottaa kaikkia lääkealan toimijoita varautumaan pitkien juhlapyhien lääkekysyntään

Fimea kehottaa kaikkia lääkealan toimijoita varautumaan pitkien juhlapyhien lääkekysyntään

3.12.2014

Tuleva joulunaika pitkine pyhineen edellyttää kaikilta lääkealan toimijoilta erityisjärjestelyjä ja joustavuutta, jotta lääkkeiden saatavuus ja potilaiden lääkehoitojen jatkuvuus on turvattu.

Lääkevarastojen ja velvoitevarastojen täydentäminen tulee tehdä hyvissä ajoin ennen jouluviikkoa. Lääkevalmisteita toimittavat lääketukkukaupat ovat ilmoittaneet apteekeille lääkejakelun poikkeusaikatauluista joulun ja vuodenvaihteen aikana. Vaikka kiireelliset hätätoimitukset hoidetaan erityisjärjestelyin, apteekkien on syytä ennakkoon varautua joulunajan pidentyviin toimitusväleihin. Apteekkeja, sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia kehotetaan tiedottamaan myös paikallisille terveydenhuollon toimintayksiköille poikkeavista jakelu- ja aukioloaikatauluista, jotka saattavat vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen.

Poikkeusaikatauluista huolimatta asiakkaiden lääkehoito tulee turvata tarvittaessa erityisjärjestelyin. Toimintamallit poikkeustilanteiden varalta on suunniteltava ja käytävä läpi henkilökunnan kanssa jo etukäteen.

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander p. 029 522 3254 (apteekit)

Johanna Linnolahti p. 029 522 3231 (lääketukkukaupat)

Kristine Salminen p. 029 522 3247 (sairaala-apteekit ja lääkekeskukset)

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi