Sisältöjulkaisija

null Fimea käynnisti kuulemisen luokitteluasiassa

Fimea käynnisti kuulemisen luokitteluasiassa

23.1.2019

Pregabaliini on ollut Suomessa lääkinnällisessä käytössä vuodesta 2004 alkaen. Tunnistetun väärinkäyttöpotentiaalin vuoksi pregabaliinin luokittelua kansainvälisesti huumausaineeksi on käsitelty Maailman terveysjärjestön asiantuntijaryhmän kokouksissa vuosina 2017 ja 2018. Pregabaliinia sisältävien lääkevalmisteiden hyväksyttyinä käyttöaiheina on neuropaattinen kipu, epilepsia sekä yleistynyt ahdistuneisuushäiriö.

Pregabaliinin mahdollinen luokitteleminen huumausaineeksi vaikuttaisi eri lääkinnälliseen käyttöön liittyvien tahojen oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin. Tämän vuoksi Fimea on lähettänyt lausuntopyynnön kaupan olevien valmisteiden myyntilupien haltijoille, jakeleville tukkuliikkeille, Lääkäriliitolle, Apteekkariliitolle, terveydenhuollon toimijoiden valvonnasta vastaavalle virastolle (Valvira) sekä kyseisten valmisteiden käytön kannalta keskeisille potilasjärjestöille.

Kuulemisen jälkeen Fimea ratkaisee onko mahdollista luokittelua käsiteltävä myös kansallisesti.

Lisätietoja antaa

  • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, 029 522 3241
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi