Takaisin edelliselle sivulle

Fimea käynnistää projektin lääkehoitojen arviointitiedon yhtenäistämiseksi

Fimea käynnistää projektin lääkehoitojen arviointitiedon yhtenäistämiseksi

23.2.2011

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on yhtenäistää kansallista lääkehoitojen arviointia.

Tietoa lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta tarvitsevat muun muassa lääkkeiden korvattavuuksista ja sairaanhoitopiirien lääkevalikoimista päättäjät sekä käytännön hoitopäätöksiä tekevät lääkärit ja potilaat.

Fimean käynnistämä projekti kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat laatimaan kansallisen suosituksen lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin käytettävästä mallista. Kansallinen suositus luo jatkossa pohjaa järjestelmälliseen ja oikea-aikaiseen tiedon tuottamiseen esimerkiksi uuden lääkkeen tullessa markkinoille tai lääkkeen saadessa uuden käyttöaiheen.

Tällä hetkellä monet eri tahot tekevät lääkkeiden hoidollisia ja taloudellisia arviointeja eri tarkoituksiin, erilaisilla lähestymistavoilla ja resursseilla. Arviointitoimintaan liittyvät toimintatavat ovat pitkälti vakiintumattomat Suomessa. Myös EU-tasolla pyritään löytämään yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat terveydenhuollon menetelmien, mukaan lukien lääkehoitojen arviointiin EUnetHTA-projektin (European Network for Health Technology Assessment) puitteissa.

Lääkevalmisteen teho, turvallisuus ja laatu arvioidaan ennen kuin viranomainen myöntää myyntiluvan ja lääkevalmiste voi tulla markkinoille kaupan. Tarve arvioida lääkkeiden ja lääkehoitojen vaikuttavuutta ja turvallisuutta sekä hoitojen kustannusvaikuttavuutta on noussut perinteisen teho- ja turvallisuusarvioinnin rinnalle viime vuosina yhä voimakkaammin.

Lääkehoitojen arviointitiedolle on tarvetta monessa eri yhteydessä. Lääkkeiden hintalautakunta ja Kansaneläkelaitos tarvitsevat tietoa päättäessään lääkkeiden hinnoista ja korvattavuuksista. Luotettava arviointitieto on tarpeellista myös hoitosuosituksia laadittaessa, käytännön hoitopäätöksiä tehtäessä sekä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytettävistä lääkevalikoimista ja hankinnoista päätettäessä.

Lue lisää:

Projektisuunnitelma (pdf)

Lisätietoja:

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 050 562 2590
Piia Peura, lääketaloustieteilijä, p. 050 447 2886
Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, p. 050 514 3292

Jaa tämä sivu