Sisältöjulkaisija

null Fimea käynnistää PD-1-vasta-aineiden uusia käyttöaiheita koskevan selvityksen

Fimea käynnistää PD-1-vasta-aineiden uusia käyttöaiheita koskevan selvityksen

14.12.2015

Fimea käynnistää selvityksen, jossa tarkastellaan PD1-vasta-aineiden käyttöaiheita nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös ennakoida PD-1-vasta-aineiden käyttöön liittyviä kustannuksia eri käyttöaiheissa. Selvitys valmistuu keväällä 2016.

PD-1-vasta-aineiden käyttöä tutkitaan monien eri syöpien hoidossa. Toistaiseksi Euroopassa on myönnetty myyntilupa kahdelle tähän ryhmään kuuluvalle lääkevalmisteelle, nivolumabille ja pembrolitsumabille.  Näitä molempia käytetään edenneen melanooman hoitoon. Lisäksi nivolumabilla on käyttöaihe edenneen ei-pienisoluisen levyepiteeliperäisen keuhkosyövän toisen linjan hoitoon. Myös muista uusista PD-1-vasta-aineiden ryhmään kuuluvista lääkeaineista on meneillään kliinisiä tutkimuksia.

Lokakuussa 2015 Fimea julkaisi arvioinnin, joka käsitteli nivolumabin ja pembrolitsumabin käyttöä edenneen melanooman hoidossa. Jo tuolloin tunnistettiin useita meneillään olevia kliinisiä tutkimuksia, jotka liittyivät PD-1-vasta-aineiden käyttöön monien eri syöpien hoidossa. Nyt käynnistyvän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa tarkemmin näitä mahdollisia lähivuosina tulevia uusia käyttöaiheita ja niihin liittyviä kustannuksia Suomessa.

Lue lisää:

PD-1-vasta-aineet edenneen melanooman hoidossa (arviointikooste, pdf)

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi