Sisältöjulkaisija

null Fimea julkaisi selkokielistä tietoa diabeteslääkityksestä – aiemmat selkotekstit saatavilla nyt myös ruotsiksi

Fimea julkaisi selkokielistä tietoa diabeteslääkityksestä – aiemmat selkotekstit saatavilla nyt myös ruotsiksi

13.6.2014

Fimea on julkaissut diabeteksen lääkehoitoa koskevasta arviointiraportistaan kaksi tiivistelmää selkosuomeksi. Ensimmäisessä vertaillaan glargin- ja detemirinsuliinin sekä NPH-insuliinin käyttöä, hyötyjä, haittoja ja kustannuksia tyypin 1 diabeteksessa. Toisessa aihetta käsitellään tyypin 2 diabeteksen kannalta.

Selkokeskus on myöntänyt tiivistelmille selkologon osoittamaan, että teksti on selkokielistä. Keskuksen määritelmän mukaan selkokieli on ”kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi”.

Selkotiivistelmät julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi. Aiempien, verenohennus- ja masennuslääkkeitä käsittelevien tiivistelmien ruotsinkieliset käännökset ovat juuri valmistuneet. Myös niille on myönnetty selkologo.

Selkotiivistelmistä on hyötyä kaikille lääketietoa tarvitseville

Fimean selkokieliset tiivistelmät on suunnattu kaikille lääketietoa tarvitseville ja erityisesti ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Tällaisia käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset, muistisairaat, aivohalvaukseen sairastuneet sekä äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvat.

Tiivistelmät pohjautuvat Fimean laatimiin lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeihin, joissa huomioidaan lääkehoidon vaikutusten ja turvallisuuden lisäksi muun muassa taloudellisia, organisatorisia, sosiaalisia ja eettisiä näkökohtia.

Fimea pyytää kommentteja selkokielisestä lääketiedosta

Fimea laatii vuosittain viidestä kymmeneen arviointiraporttia lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta. Jokaisesta raportista kirjoitetaan yleiskielinen tiivistelmä, joka on suunnattu terveydenhuollon asiantuntijoille ja muille aiheeseen perehtyneille. Lisäksi julkaistaan selkokielinen potilastiivistelmä.

Fimea ottaa mielellään vastaan palautetta selkotiivistelmien tasosta ja tarpeellisuudesta. Aiheeseen liittyviä vapaamuotoisia kommentteja voi lähettää sähköpostilla kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttilalle (etunimi.sukunimi@fimea.fi).

Lue lisää:

Selkotiivistelmä: Tyypin 1 diabeteksen hoito (pdf)

Selkotiivistelmä: Tyypin 2 diabeteksen hoito (pdf)

Arviointiraportti (pdf)

Lättläst sammanfattning: Behandling av förmaksflimmer (pdf)

Lättläst sammanfattning: Behandling av depression (pdf)

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi

Lisätietoja:

Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516 (tiivistelmien asiasisältö)

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513 (selkokielisyys)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

(Päivitetty 16.6.2014 klo 14.40: Tyypin 2 diabeteksen hoito (pdf) korjattu neljänteen kappaleeseen lause ”Metformiinilla on useita lääkenimiä, esimerkiksi Diformin ja Metforem.”)