Sisältöjulkaisija

null Fimea julkaisi selkokielistä tietoa biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista

Fimea julkaisi selkokielistä tietoa biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista

21.3.2016

Fimea on julkaissut tietopaketin, jossa kerrotaan biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista selkosuomeksi. Tekstistä selviää, mitä kummallakin termillä tarkoitetaan ja miksi biosimilaareja tarvitaan.

Selkokeskus on myöntänyt tekstille selkologon osoittamaan, että se on selkokielinen. Keskuksen määritelmän mukaan selkokieli on kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Teksti julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi.

Selkoteksteistä on hyötyä kaikille lääketietoa tarvitseville

Fimean selkokieliset tekstit on suunnattu kaikille lääketietoa tarvitseville ja erityisesti henkilöille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Tällaisia käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset, muistisairaat, aivohalvaukseen sairastuneet sekä äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvat.

Kaikki selkokieliset tekstit on nyt koottu Fimean verkkosivuille omaksi kokonaisuudekseen Kansalaisen lääketieto -osioon. Aiemmin Fimea on julkaissut selkokielistä tietoa diabeteksen, eteisvärinän ja masennuksen lääkehoidosta.

Fimea ottaa mielellään vastaan palautetta selkotekstien tasosta ja tarpeellisuudesta. Aiheeseen liittyviä vapaamuotoisia kommentteja voi lähettää sähköpostilla kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttilalle.

Lue lisää:

Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit (pdf)

Kaikki selkokieliset tiivistelmät

Lääkeinformaatioverkoston kokoamaa biosimilaari-informaatiota

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi