Sisältöjulkaisija

null Fimea julkaisi lääkekasvatussivuston peruskoulujen opettajille

Fimea julkaisi lääkekasvatussivuston peruskoulujen opettajille

9.1.2013

Fimea julkaisi lääkekasvatussivuston peruskoulujen opettajille

Fimea on julkaissut 9.1.2013 peruskoulujen opettajille suunnatun lääkekasvatussivuston, jonka tavoitteena on auttaa opettajia lääkkeiden oikean käytön perusasioiden opettamisessa. Sivustolta löytyy runsaasti perustietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä, lasten yleisimmistä sairauksista ja niiden hoidosta, sekä valmiita opiskelukokonaisuuksia ja tehtäviä eri-ikäisille lapsille.

Opiskelukokonaisuudet lääkekasvatuksen tukena

Opiskelukokonaisuuksien ja tehtävien myötä lasta tai nuorta opetetaan olemaan aktiivinen oman lääkehoitonsa suhteen ja kysymään hoitavalta taholta lisätietoja, sekä tuntemaan omat sairautensa ja allergiansa, jotka voivat vaikuttaa lääkkeiden käyttöön. Opiskelukokonaisuuksien avulla lapsi tai nuori oppii niin ikään selvittämään ennen lääkkeen käytön aloittamista miten määrätty lääke tulee ottaa, sekä miten lääkepakkauksen merkintöjä luetaan. Tehtävien kautta opitaan myös lääkkeiden käytön tarkoituksenmukaisuutta.Sivuston sisältö on suunniteltu ensi sijassa opettajien käyttöön, mutta myös vanhemmat hyötyvät sivuston tarjoamasta tiedosta varmasti. Tulevaisuudessa sivustolle on suunnitteilla myös suoraan oppilaille tarkoitettuja sisältöjä. Hannu Konttisen luoma kuvitus on suunniteltu jo nyt eri-ikäisten oppilaiden silmää miellyttäväksi. Uusia opetuskokonaisuuksia päivitetään sivustolle tarpeen mukaan. Myös ruotsinkielinen versio sivustosta julkaistaan myöhemmin.

Mitä on lääkekasvatus?

Lääkekasvatuksen tavoitteena on opettaa lapsia järkeviksi lääkkeiden käyttäjiksi, jotka osaavat muun muassa keskustella lääkkeisiin liittyvistä asioista lääkärin vastaanotolla ja apteekissa, sekä hakea tarvittaessa tietoa lääkkeistä ja arvioida löytämänsä tiedon luotettavuutta. On tärkeää, että lapsi oppii lääkkeiden käytön perussäännöt ennen kuin saa vastuun omista lääkkeistään. Helmikuussa 2012 julkaistussa kansallisessa lääkeinformaatiostrategiassa koulujen lääkekasvatus nähdään yhtenä keinona edistää väestön terveyden lukutaitoa.Lääkekasvatus sisältyy peruskoulujen opetussuunnitelmissa ympäristö- ja luonnontiedon sekä terveystiedon oppiaineisiin. Aihe sopii opetettavaksi myös yhdistettynä moniin muihin oppiaineisiin, kuten biologiaan, kemiaan ja kotitalouteen.

Tervetuloa seminaariin

Fimea osallistuu avoimeen kansalaisseminaariin Potilasturvallisuuden puolesta, jonka yhteydessä Fimean lääkekasvatussivusto julkaistaan. Yleisölle avoin seminaari alkaa klo 16.00 Helsingin yliopiston Porthania-salissa 1 (Yliopistonkatu 3). Seminaarin järjestävät yhteistyössä Suomen Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääketietokeskus, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Potilaan Lääkärilehti, Kustannus Oy Duodecim ja Suomen Potilasliitto.

Lue lisää:

Fimean lääkekasvatussivustoPotilasturvallisuuden puolesta -kansalaisseminaarin ohjelma (pdf)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi 1/2013: Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta

Lisätietoa:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Elina Norros, verkkopalveluasiantuntija, p. 029 522 3117

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi