Sisältöjulkaisija

null Fimea julkaisi kansallisen itsehoitolääkeohjelman

Fimea julkaisi kansallisen itsehoitolääkeohjelman

26.1.2015

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi maanantaina 26.1.2015 kansallisen itsehoitolääkeohjelman. Ohjelmassa kuvataan suomalaisen itsehoitolääkinnän tavoitteita ja edellytyksiä sekä tarkastellaan itsehoitolääkevalikoimaan vaikuttavia tekijöitä.

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma on luonteeltaan periaatteellinen ja keskittyy myyntiluvallisten lääkevalmisteiden mahdollisuuksiin yhtenä itsehoidon osa-alueena. Se kuvailee itsehoitolääkevalikoimaa ohjaavia tekijöitä ja tukee lääketeollisuuden toimijoita itsehoitolääkkeiden myyntilupaprosessin ymmärtämisessä.

Ohjelman julkaisutilaisuudessa todettiin, että onnistuneen hoidon tueksi tarvitaan soveltuvan itsehoitolääkevalikoiman lisäksi riittävästi neuvontaa, ohjausta sekä kokonaislääkityksen hallintaa. Suomalainen ammattiapteekkijärjestelmä antaa hyvät puitteet ohjauksen toteuttamiselle, mutta ohjauksen kehittämistä ja yhdenmukaistamista on jatkettava.

Julkaisutilaisuudessa keskusteltiin myös siitä, miten itsehoitolääkintää voidaan tulevaisuudessa kehittää lääkealan yhteistyönä. Fimea voi toimia yhteistyön koordinoijana, mutta kaikilta toimijoilta toivotaan aktiivisuutta ja aloitteellisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi ohjelman laatimisen Fimean tehtäväksi vuonna 2012. Sidosryhmillä oli mahdollisuus kertoa näkemyksiään aiheesta valmistelun edetessä, ja vuonna 2013 ohjelman taustaksi tehtiin myös kysely itsehoitolääkkeiden käyttäjille.

Itsehoitolääkeohjelma julkaistaan Fimean verkkosivuilla kevään aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lue lisää:

Itsehoitolääkeohjelma (pdf)

Väestön näkemyksiä itsehoitolääkkeistä (pdf)

Julkaisutilaisuuden materiaalit:

Itsehoitolääkeohjelma – lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet (pdf)

Itsehoitolääkevalikoima Suomessa nyt ja tulevaisuudessa (pdf)

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi (pdf)

Lääkehuolto osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa (pdf)

Lisätietoja:

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Päivitetty 27.1.2015. Lisätty julkaisutilaisuuden materiaalit.