Sisältöjulkaisija

null Fimea julkaisi arviointiraportin bevasitsumabista paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa

Fimea julkaisi arviointiraportin bevasitsumabista paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa

28.11.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on arvioinut bevasitsumabin hoidollista ja taloudellista arvoa etäispesäkkeitä tehneen, ei leikattavissa olevan paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa. Bevasitsumabi on biologinen lääke, joka estää verisuonten kasvua syöpäkasvaimessa. Arvioinnissa käsitellään myös kahta muuta biologista lääkettä, setuksimabia ja panitumumabia, rajatussa potilasjoukossa.

Arviointiraportti on julkaistu Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarjassa (KAI 3/2014) ja se on saatavilla Fimean verkkosivuilla. Arviointiraportin luonnos oli julkisesti kommentoitavissa syys-lokakuun vaihteessa 2014. Fimea kiittää saaduista kommenteista. Luonnokseen saadut kommentit ovat nähtävillä erillisenä dokumenttina arviointiraportin yhteydessä.

Fimean HTA-neuvottelukunta on arvioinnin perusteella ottanut kantaa bevasitsumabin hoidolliseen ja taloudelliseen arvoon paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa. Kannanotto ja siihen liittyvä kokousmuistio ovat saatavilla Fimean verkkosivuilla. Kannanotto sekä arviointiraportin tiivistelmä julkaistaan myös Lääkärilehden numerossa 48/2014.

Lue lisää:

Arviointiraportti (pdf)

Arviointiraportin luonnokseen tulleet kommentit (pdf)

HTA-neuvottelukunnan muistio (pdf)

HTA-neuvottelukunnan kannanotto (pdf)

Kannanotto Lääkärilehdessä (pdf)

Lisätietoja:

Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3521

Jaana Kuoppala, tutkijalääkäri, p. 029 522 3522

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Päivitetty 1.12.2014: Lisätty linkki Lääkärilehden tekstiin.