Sisältöjulkaisija

null Fimea julkaisi arviointikoosteen radium-223-dikloridin hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista

Fimea julkaisi arviointikoosteen radium-223-dikloridin hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista

20.2.2015

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on arvioinut luustoon levinneen eturauhassyövän hoidossa käytettävää radium-223-dikloridia. Arviointiaihetta on ehdotettu Fimealle, ja asiaa on käsitelty lääkkeiden HTA-neuvottelukunnassa.

Radium-223-dikloridi on alfahiukkasia säteilevä radioaktiivinen lääkevalmiste. Se on tarkoitettu kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon aikuisille, joilla on oireilevia etäpesäkkeitä luustossa mutta ei tiedossa olevia sisäelimiin liittyviä etäpesäkkeitä.

Arvioinnin keskeiset tulokset

Radium-223-dikloridi pidentää kokonaiselossaoloaikaa 3,6 kuukaudella tukihoitoon verrattuna, ja tätä vaikutusta voidaan pitää kliinisesti merkittävänä. Lisäksi radium-223-hoito hidastaa oireilevien luustotapahtumien ilmaantumista. Hoidon haittaprofiilin voidaan katsoa olevan maltillinen. Rajoittavana tekijänä on, että radium-223-dikloridin tutkimusnäyttö perustuu vain yhteen satunnaistettuun faasin III tutkimukseen, jossa kyseistä lääkehoitoa verrattiin tukihoitoon. Radium-223-dikloridia ei ole verrattu satunnaistetussa tutkimuksessa muihin lääkehoitoihin.

Täyden kuuden annoksen radium-223-hoidon lääkekustannukset ovat listahinnoin noin 28 000 euroa potilasta kohden. Hoitoon liittyy myös muita kustannuksia. Hoidon tehon ja turvallisuuden näkökulmasta radium-223-dikloridin käytölle ei näyttäisi olevan estettä. Korkeiden kustannusten vuoksi hoidon järjestäminen ja kohdentaminen tulee kuitenkin harkita huolellisesti.

Arviointikooste on julkaistu Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarjassa (KAI 2/2015) ja se on saatavilla Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Arviointikooste (pdf)

Lisätietoja:

Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530

Liisa Itkonen, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3525

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.