Sisältöjulkaisija

null Fimea julkaisi arviointikoosteen Alzheimerin taudin lääkehoidoista

Fimea julkaisi arviointikoosteen Alzheimerin taudin lääkehoidoista

12.12.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on arvioinut Alzheimerin taudin lääkehoitojen hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia. Arvioinnissa huomioituja lääkkeitä ovat asetyylikoliiniesteraasin estäjät (donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini) ja memantiini. Tässä arvioinnissa keskityttiin erityisesti AKE-estäjän ja memantiinin yhteiskäyttöön.

Vuonna 2013 avohuollon korvattujen Alzheimerin taudin lääkkeiden kokonaiskustannukset olivat noin 43 miljoonaa euroa. Potilaat maksoivat lääkkeidensä kustannuksista yli puolet (22 miljoonaa euroa). Korvauksensaajia avohuollossa oli yhteensä noin 69 000. Lisäksi Alzheimerin taudin lääkkeitä käytetään laitoshoidossa.

Arvioinnin keskeiset tulokset

Oikein kohdennettuna AKE-estäjien tai memantiinin käytöstä on monoterapiana todennäköisesti hyötyä Alzheimerin taudin oireiden hoidossa. Lääkehoitojen oireita lievittävä vaikutus on havaittu tutkimuksissa johdonmukaisesti, mutta vaikutus on kuitenkin jäänyt kohtalaisen vähäiseksi.

Yhteiskäytön hoidollisen arvon kannalta keskeinen kysymys on, mikä on kliinisesti vähäisten hyötyjen suhde hoidosta mahdollisesti seuraaviin haittoihin. Hyöty-haittatasapaino kääntyy nopeasti negatiiviseksi, kun hoitovaikutus on vähäinen.

Talousnäkökulmasta AKE-estäjän ja memantiinin yhteiskäyttö lisää selvästi suoria lääkekustannuksia. Avohuollossa AKE-estäjän ja memantiinin yhteiskäytöstä arvioitiin koituvan noin 7 miljoonan euron lääkkeisiin liittyvät lisäkustannukset. Yhteiskäytön taloudellinen arvo riippuu siitä, pystytäänkö yhteiskäytöllä viivästyttämään laitoshoitoon siirtymistä.

Arviointikooste on julkaistu Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarjassa (KAI 5/2014) ja se on saatavilla Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Arviointikooste (pdf)

Lisätietoja:

Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514

Liisa Itkonen, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3525

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.