Sisältöjulkaisija

null Fimea järjesti keskustelutilaisuuden Pohjoismaiden ja Viron apteekkivalvonnasta vastaaville viranomaisille

Fimea järjesti keskustelutilaisuuden Pohjoismaiden ja Viron apteekkivalvonnasta vastaaville viranomaisille

26.9.2012

Fimea järjesti keskustelutilaisuuden Pohjoismaiden ja Viron apteekkivalvonnasta vastaaville viranomaisille

Fimea järjesti apteekkien valvonnasta vastaaville viranomaisille keskustelutilaisuuden Helsingissä 17.–18.9.2012. Tilaisuuteen osallistui apteekkien valvonnasta ja tarkastamisesta vastaavia viranomaisia Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista ja Virosta.

Tilaisuudessa tutustuttiin osanottajamaiden apteekkijärjestelmiin ja apteekkien valvontaan. Keskustelua herättivät eri maiden apteekkijärjestelmiin tehdyt muutokset ja niistä saadut kokemukset sekä apteekkijärjestelmiin suunnitteilla olevat muutokset. Apteekkien valvonnan osalta keskusteltiin valvonnan käytännön järjestelyistä ja vaihdettiin kokemuksia apteekkien tarkastamisesta ja keskeisimmistä tarkastushavainnoista eri maissa. Apteekkijärjestelmien eroista huolimatta monet valvonnan haasteet olivat hyvin samanlaisia osanottajamaissa.

Osanottajilta saadun palautteen perusteella tilaisuus koettiin hyödylliseksi ja tilaisuudessa päästiin hyvään vuorovaikutuksen ja kokemusten vaihdon alkuun eri maiden välillä. Seuraava keskustelutilaisuus järjestetään Norjassa ensi vuonna.

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. (09) 4733 4478

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.