Sisältöjulkaisija

null Fimea järjesti Euroopan farmakopeaa koskevan koulutuspäivän

Fimea järjesti Euroopan farmakopeaa koskevan koulutuspäivän

4.10.2017

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjesti 25.9.2017 Euroopan farmakopeaa koskevan koulutus- ja keskustelutilaisuuden lääkealan toimijoille. Farmakopeapäivän tarkoituksena oli kannustaa viranomaista ja sidosryhmiä vuoropuheluun, kouluttaa farmakopean oikeassa käytössä ja tuoda esille, miten lääkealan jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö otetaan huomioon Euroopan farmakopean valmistelussa.

Osallistujien antaman palautteen perusteella tilaisuus koettiin erittäin hyödylliseksi. Asiapitoiset luennot, keskusteleva ilmapiiri ja mahdollisuus osallistua koulutukseen eri paikkakunnilta videoyhteyden avulla saivat paljon kiitosta. Tilaisuuden aikana päästiin hyvään vuorovaikutukseen viranomaisen ja sidosryhmien välillä. Vastaavanlaista koulutusta toivotaan järjestettävän useammin.

Farmakopeapäivään osallistui noin 80 sidosryhmien edustajaa lääketeollisuudesta, lääkealan konsulttiyrityksistä, viranomaistahoista, sairaala-apteekkisektorilta, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Tilaisuus järjestettiin videoneuvotteluyhteyksin Fimean Kuopion ja Helsingin työskentelypisteiden välillä.

Euroopan farmakopea on Euroopan neuvoston julkaisu, jota toimittaa Strasbourgissa sijaitseva lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM). Farmakopea sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Fimea toimii Suomessa kansallisena farmakopeaviranomaisena.

Lue lisää: Euroopan farmakopea

Lisätietoja antaa

  • Piia Salo, erikoistutkija, FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi