Sisältöjulkaisija

null Fimea ja Itä-Suomen yliopisto selvittivät itsehoitolääkkeiden jakelukanavia Euroopassa

Fimea ja Itä-Suomen yliopisto selvittivät itsehoitolääkkeiden jakelukanavia Euroopassa

13.6.2018

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Itä-Suomen yliopisto ovat laatineet kirjallisuuskatsauksen itsehoitolääkkeiden jakelukanaviin tehdyistä muutoksista sekä tehtyjen muutosten vaikutuksista Euroopassa. Viime vuosikymmeninä on purettu itsehoitolääkkeiden myyntikanaviin ja hinnoitteluun liittyvää sääntelyä, mutta edelleen noin puolessa Euroopan maista itsehoitolääkkeitä voidaan myydä ainoastaan apteekeissa. Itsehoitolääkkeiden myyntikanavien laajentamisen ja hinnoittelun sääntelyn purkamisen perusteina on ollut parantaa lääkkeiden saatavuutta ja alentaa lääkkeiden hintoja. Itsehoitolääkkeiden myyntikanavia laajennettaessa on tavoiteltu myös parempaa lääkitysturvallisuutta ja palvelun laatua.

Itsehoitolääkkeiden jakelukanavien laajentaminen saattaa heikentää lääkitysturvallisuutta

Itsehoitolääkkeiden saatavuuden paranemisella ja joidenkin lääkkeiden aiheuttamien myrkytysten lisääntymisellä on todettu ajallinen yhteys, ja itsehoitolääkkeiden jakelukanavien laajentaminen saattaa heikentää lääkitysturvallisuutta. Lääkitysturvallisuus itsehoitolääkkeitä myytäessä on pyritty varmistamaan lainsäädännöllä, ohjeilla ja erilaisilla ikä- ja myyntirajoituksilla. Tämän katsauksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että rajoituksia ei usein noudateta ja valvonnassa on puutteita.

Parantunut lääkkeiden saatavuus voi lisätä myös lääkkeiden käyttöä. Tutkimustieto itsehoitolääkkeiden käytöstä ja väärinkäytöstä myyntikanavien laajentamisen yhteydessä on kuitenkin hajanaista ja perustuu kuluttajien itsearvioituun muutokseen itsehoitolääkkeiden käytössä. Itsehoitolääkkeiden ostopaikan valinnassa tärkeimmät tekijät ovat ostopaikan sijainti, aukioloajat ja valikoiman laajuus. Myös asiantuntevaa lääkeneuvontaa ja lääkeneuvonnan saatavuutta pidetään tärkeinä, mutta itsehoitolääkkeisiin liittyvän asiakaspalvelun ja lääkeneuvonnan laatu näyttää olevan heikkotasoista useissa Euroopan maissa ostopaikasta riippumatta.

Itsehoitolääkkeiden hintakehityksestä vain yksi alkuperäistutkimus

Itsehoitolääkkeiden hintamuutoksia ja itsehoitolääkevalikoiman laajuutta jakelukanavien laajentamisen yhteydessä tarkastelevia alkuperäistutkimuksia löytyi vain yksi. Tämän katsauksen perusteella ei voida arvioida, miten itsehoitolääkkeiden jakelukanavan laajentaminen apteekkien ulkopuolelle vaikuttaisi itsehoitolääkkeiden hintoihin tai itsehoitolääkevalikoimaan eri myyntipaikoissa.

Katsauksessa arvioitiin tieteelliset tutkimukset itsehoitolääkkeiden jakelukanavia laajennettaessa

Katsauksessa selvitettiin, millaista vertaisarvioitua tutkimustietoa on olemassa itsehoitolääkkeiden jakelukanavista suhteessa lääkkeiden käyttöön, väärinkäyttöön, lääkitysturvallisuuteen ja lääkemyrkytyksiin, asiakaspalvelun tai lääkeneuvonnan laatuun sekä markkinoihin Euroopassa.

Katsaukseen  otettiin mukaan  englannin- ja suomenkieliset alkuperäistutkimukset ja järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset, kaikkiaan 24 artikkelia. Itsehoitolääkkeiden jakelukanavia ja hintakehitystä koskevia raportteja on julkaistu myös viranomaisten ja asiantuntijoiden selvityksinä eri maista, mutta näitä ei sisällytetty tähän katsaukseen.

Lue lisää:

Itsehoitolääkkeiden jakelukanavat Euroopassa – kirjallisuuskatsaus (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, puh 029 522 3520
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, puh 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi