Sisältöjulkaisija

null Fimea ja arviointiylilääkärien verkosto suunnittelevat yhteistyössä sairaalalääkkeiden nopeaa arviointia

Fimea ja arviointiylilääkärien verkosto suunnittelevat yhteistyössä sairaalalääkkeiden nopeaa arviointia

9.5.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on aloittanut uuden arviointiprosessin suunnittelun yhteistyössä sairaanhoitopiirien / erityisvastuualueiden (erva) arviointiylilääkärien verkoston kanssa.

Yhteistyön tarkoituksena on kehittää nopea arviointiprosessi sairaalalääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin. Arviointitieto on tarkoitettu hyödynnettäväksi uusien lääkkeiden käyttöönottopäätöksissä erityisvastuualueilla ja sairaanhoitopiireissä.

Sairaalalääkkeillä tarkoitetaan vain sairaalassa käytettäväksi tarkoitettuja lääkkeitä, jotka eivät kuulu sairausvakuutuksen piiriin. Uudet lääkkeet ovat juuri myyntiluvan saaneita lääkkeitä tai lääkkeitä, joille on myönnetty merkittävä käyttöaiheen laajennus.

Fimea ja arviointiylilääkärien verkosto ovat luonnostelleet ehdotuksen sairaalalääkkeille tarkoitetusta nopeasta arviointiprosessista. Suunnittelua jatketaan sidosryhmiltä saatavien kommenttien perusteella.

Suunnitelma on lähetetty tiedoksi ja kommentoitavaksi johtajaylilääkäreille, sekä sairaanhoitopiirien lääkearviointityöryhmille tai lääkeneuvottelukunnille. Lisäksi suunnitelma on lähetetty kommentoitavaksi Lääketeollisuus ry:lle, Rinnakkaislääketeollisuus ry:lle, palveluvalikoimaneuvoston sihteeristölle, Käypä hoito -toimitukselle, Finohtaan ja Lääkkeiden HTA-neuvottelukunnalle.

Lue lisää:

Ehdotus (uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi erva-yhteistyönä) (pdf)

Lisätietoja:

Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517Sähköpostiosoite on muotoa etunimi@sukunimi.fimea.fiRisto Roine, professori, arviointiylilääkärien verkoston vetäjä, p. 040 505 9461Risto.P.Roine@hus.fi