Takaisin edelliselle sivulle

Fimea esittää velvoitevarastointilainsäädännön uudistamista

Fimea esittää velvoitevarastointilainsäädännön uudistamista

24.1.2011

Fimea esittää velvoitevarastointilainsäädännön uudistamista

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen velvoitevarastointiasetuksessa olevan lääkeaineluettelon muutostarpeesta. Vuonna 2008 uudistunut velvoitevarastointilainsäädäntö edellyttää selvityksen tekemistä kahden vuoden välein ja selvitys annettiin nyt ensimmäistä kertaa. Antamassaan selvityksessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy mahdollisimman pian uudistamaan paitsi velvoitevarastointiasetusta, myös velvoitevarastointilakia. Ilman lain muutosta ei voida laatia sellaista varastovelvoitteen alaisten lääkeaineiden ja -valmisteiden listaa, joka vastaisi kaikilla terapia-alueilla nykyistä käsitystä elintärkeän lääkehoidon varassa olevien henkilöiden terveysturvallisuuden varmistamisesta.

Syksyllä 2010 on velvoitevarastointilain ja asetuksen välillä havaittu joitakin ristiriitaisuuksia velvoitevarastointilupahakemusten käsittelyn yhteydessä ja ne ovat johtaneet mm. ruoansulatuskanavan lääkkeistä pidettyjen velvoitevarastojen osittaiseen purkamiseen.

Velvoitevarastointilain 4 §:n mukaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus vahvistaa tarvittaessa nimikkeittäin velvoitevarastoitavat lääkevalmisteet. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus tulee vahvistamaan nimikkeittäin velvoitevarastoitavat lääkevalmisteet seuraavan kerran vasta, kun velvoitevarastointilaissa ja -asetuksessa havaitut ongelmat on korjattu. Näin ollen toimijoiden odotetaan tekevän vuoden 2011 velvoitevarastoja koskevat ilmoitukset normaaliin tapaan voimassa olevan velvoitevarastointilain mukaisesti.

Lue lisää:

Velvoitevarastointi Fimean sivuilla

Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista (Finlex-tietopalvelussa)

Lisätietoja:

Lääketieteelliset kysymykset:

Mika Kastarinen, ylilääkäri, p. 050 430 1724

Muut velvoitevarastointia koskevat kysymykset:

Päivi Nevalampi, ylifarmaseutti, p. (09) 4733 4282

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu